Педагогічна антропологія

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Педагогічна антропологія by Mind Map: Педагогічна антропологія

1. Змістовий модуль 1. Становлення та методологія педагогічної антропології

1.1. Путівник до змістового модулю 1

1.1.1. Методичні рекомендації до модулю

1.1.2. Форум

1.2. Теоретичний навчальний матеріал

1.2.1. Лекційні матеріали

1.2.1.1. Лекція 1. Антропологія – спеціальна наука про Людину, як складний та значний феномен Урок

1.2.1.2. Лекція 2. К. Д. Ушинський - основоположник педагогічної антропології

1.2.2. Презентації до лекцій

1.3. Додаткові матеріали

1.3.1. Цікаво знати

1.4. Семінарські роботи

1.5. Завдання до самостійної роботи

1.5.1. Методичні поради до виконання самостійних робіт

1.5.2. Самостійна робота 1

1.5.3. Самостійна робота 2

1.6. Модульний контроль

1.6.1. Контрольні запитання до модулю

1.6.2. Тест для самоконтролю

1.6.3. МКР 1

2. 1. Загальна інформація про курс

2.1. Робоча навчальна програма

2.2. Тематичний план

2.3. Критерії оцінювання

2.4. Друковані та Інтернет джерела

2.5. Відомості про авторів курсу

2.6. Глосарій до навчального курсу

2.7. Новини

2.8. Форум навчального курсу

2.9. Путівник до навчального курсу

2.10. Презентація до навчального курсу

3. Змістовий модуль 2. Педагогічна антропологія в системі наук про освіту

3.1. Путівник до змістового модулю 2

3.1.1. Методичні рекомендації до модулю

3.1.2. Форум

3.2. Теоретичний навчальний матеріал

3.2.1. Лекційні матеріали

3.2.1.1. Лекція 3. Педагогічна антропологія як галузь сучасного людинознавства

3.2.1.2. Лекція 4. Виховання і навчання як антропологічний феномен

3.2.2. Презентації до лекцій

3.3. Додаткові матеріали

3.3.1. Цікаво знати

3.4. Семінарські роботи

3.5. Завдання до самостійної роботи

3.5.1. Методичні поради до виконання самостійних робіт

3.5.2. Самостійна робота 3

3.5.3. Самостійна робота 4

3.6. Модульний контроль

3.6.1. Контрольні запитання до модулю

3.6.2. Тест для самоконтролю

3.6.3. МКР 2

4. Підсумкова атестація

4.1. Питання для підготовки до заліку

4.2. Тестові завдання до заліку

5. Змістовий модуль 3. Освіта і розвиток особистості: антропологічний контент

5.1. Путівник до змістового модулю 3

5.1.1. Методичні рекомендації до модулю

5.1.2. Форум

5.2. Теоретичний навчальний матеріал

5.2.1. Лекційні матеріали

5.2.1.1. Лекція 5. Індивід, індивідуальність, особистість

5.2.1.2. Лекція 6. Виховання як антропологічний процес

5.2.2. Презентації до лекцій

5.3. Додаткові матеріали

5.3.1. Цікаво знати

5.4. Семінарські роботи

5.5. Завдання до самостійної роботи

5.5.1. Методичні поради до виконання самостійних робіт

5.5.2. Самостійна робота 5

5.5.3. Самостійна робота 6

5.6. Модульний контроль

5.6.1. Контрольні запитання до модулю

5.6.2. Тест для самоконтролю

5.6.3. МКР 3

6. Змістовий модуль 4. Розвиток людини як антропологічне явище

6.1. Путівник до змістового модулю 4

6.1.1. Методичні рекомендації до модулю

6.1.2. Форум

6.2. Теоретичний навчальний матеріал

6.2.1. Лекційні матеріали

6.2.1.1. Лекція 7. Культура як антропологічний феномен

6.2.1.2. Лекція 8. Педагогічна антропологія у розвитку людиноспрямованого світогляду

6.2.2. Презентації до лекцій

6.3. Додаткові матеріали

6.3.1. Цікаво знати

6.4. Семінарські роботи

6.5. Завдання до самостійної роботи

6.5.1. Методичні поради до виконання самостійних робіт

6.5.2. Самостійна робота 7

6.5.3. Самостійна робота 8

6.6. Модульний контроль

6.6.1. Контрольні запитання до модулю

6.6.2. Тест для самоконтролю

6.6.3. МКР 4