Get Started. It's Free
or sign up with your email address
FOLJA by Mind Map: FOLJA

1. MENYRA

1.1. DEFTORE

1.1.1. 8 KOHE

1.1.1.1. 4 te thjeshta

1.1.1.1.1. e tashmja

1.1.1.1.2. e pakryera

1.1.1.1.3. e kryer e thjeshta

1.1.1.1.4. e ardhmja

1.1.1.2. 4 te perbera

1.1.1.2.1. e kryera

1.1.1.2.2. me se e kryera

1.1.1.2.3. e kryera e tejshkuar

1.1.1.2.4. e ardhmja e perparme

1.2. LIDHORE

1.2.1. 4 KOHE

1.2.1.1. 2 te thjeshta

1.2.1.1.1. e tashme

1.2.1.1.2. e pakryer

1.2.1.2. 2 te perbera

1.2.1.2.1. e kryer

1.2.1.2.2. me se e kryer

1.3. HABITORE

1.3.1. 4 KOHE

1.3.1.1. 2 te thjeshta

1.3.1.1.1. e tashme

1.3.1.1.2. e pakryer

1.3.1.2. 2 te perbera

1.3.1.2.1. e kryer

1.3.1.2.2. me se e kryer

1.4. KUSHTORE

1.4.1. 2 KOHE

1.4.1.1. e thjeshte

1.4.1.1.1. e tashme

1.4.1.2. e perbere

1.4.1.2.1. e kryer

1.5. DESHIRORE

1.5.1. 2 KOHE

1.5.1.1. e thjeshte

1.5.1.1.1. e tashme

1.5.1.2. e perbere

1.5.1.2.1. e kryer

2. FOLJE

2.1. VETORE

2.1.1. ka: menyre, kohe, vete...

2.2. NJEVETORE

2.2.1. perdoret vetem ne veten 111 nr. njejes

2.2.2. tregon: veprime te kafsheve/ dukuri natyrore

2.3. PAVETORE

2.3.1. nuk ka dhe nuk e nenkupton kryefjalen

2.3.2. tregon dukuri atmosferike

2.3.3. duhet/do + pjesore//me pjesezen s'

3. ZGJEDHIMI

3.1. I PARE

3.1.1. teme zanore/ me mbaresen J

3.1.1.1. p.sh. punoj, shkruaj etj.

3.2. I DYTE

3.2.1. teme bashketingellore/ pa mbarese

3.2.1.1. p.sh. hap, dal etj.

3.3. I TRETE

3.3.1. teme zanore/pa mbarese

3.3.1.1. p.sh. ve, ze, di, shpie etj.

4. NUMRI

4.1. VETA

4.1.1. NJEJES

4.1.1.1. E PARE- UNE

4.1.1.2. E DYTE- TI

4.1.1.3. E TRETE- AI/AJO

4.1.2. SHUMES

4.1.2.1. E PARE- NE

4.1.2.2. E DYTE- JU

4.1.2.3. E TRETE- ATA/ATO

5. KALIMTARE / JOKALIMTARE

5.1. KALIMTARE

5.1.1. Merr kundrinor te drejte dhe te zhdrejte pa parafjale

5.1.2. p.sh. Ata e lane zemren ne atdhe.

5.2. JOKALIMTARE

5.2.1. Nuk merr as kundrinor te drejte e as te zhdrejte

5.2.2. p.sh.. Ai u nis drejt keshtjelles.

6. PERDORIMI

6.1. ME KUPTIM TE MEVETESISHEM

6.1.1. kam, jam, nis, mund, dua, duhet, filloj, etj.

6.2. NDIHMESE

6.2.1. kam, jam

6.3. GJYSMENDIHMESE

6.3.1. filloj, mbaroj, ze, nis, duhet, do, mund etj.

7. FORMAT E PASHTJELLUARA

7.1. PJESORE

7.1.1. punuar, zene, vizatuar...

7.2. MOHORE

7.2.1. pa+ pjesore

7.2.1.1. p.sh. pa punuar

7.3. PERCJELLORE

7.3.1. duke+ pjesore

7.3.1.1. p.sh. duke punuar

7.4. PASKAJORE

7.4.1. per te+ pjesore

7.4.1.1. p.sh. per te punuar

8. FORMAT

8.1. VEPRORE

8.1.1. veprimin e kryen kryefjala por e peson kundrinori

8.1.2. p.sh. Ani lan makinen.

8.2. JOVEPRORE

8.2.1. veprimin e kryen dhe e peson kryefjala.

8.2.2. p.sh. Makina lahet nga Ani.

8.2.3. FORMOHET

8.2.3.1. me mbaresa p.sh. lahem, lahesha

8.2.3.2. me pjesezen u p.sh. u la

8.2.3.3. me foljen ndihmese jam p.sh. jam lare