Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Statistik by Mind Map: Statistik

1. Enkelte observationer

1.1. Hyppighed

1.1.1. Summeret Hyppighed.

1.2. Mindst og største værdi

1.3. Summeret frekvens

1.4. Median

1.5. Typetal

1.6. Gennemsnit

1.7. Frekvens

1.8. Kvartilsæt

1.8.1. Øvre og nedre / 1.2. og 3.

1.9. Variationsbredde

2. Diagrammer

2.1. Cirkeldiagram

2.2. Punktdiagram

2.3. Søjlediagram

2.4. Billedediagram

2.5. Trappediagram

2.6. Pindediagram

2.7. Tendenslinje

3. Grupperede observationer

3.1. Sumkurve

3.2. Intervaller

3.2.1. Middeltal/Gennemsnit

3.2.2. Frekvens

3.2.3. Type

3.2.4. Hyppighed

3.2.5. Midtpunkt

3.2.6. Summeret

3.3. Boksplot

3.3.1. Kvartilsæt

3.3.1.1. Nedre og nedre kvartil

4. Akser

4.1. X aksen/ 1. Aksen

4.2. Y aksen / 2. aksen

5. Tabel

5.1. Hyppighedstabel

5.1.1. Frekvens

5.1.1.1. Summeret frekvens

5.1.2. Observationer

5.1.3. Hyppighed

5.1.3.1. Summeret Hyppighed