Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Statistik by Mind Map: Statistik

1. Diagrammer

1.1. Cirkeldiagram

1.2. Punktdiagram

1.3. Søjlediagram

1.4. Billedediagram

1.5. Trappediagram

1.6. Pindediagram

1.7. Tendenslinje

2. Grupperede observationer

2.1. Sumkurve

2.2. Intervaller

2.2.1. Middeltal/Gennemsnit

2.2.2. Frekvens

2.2.3. Type

2.2.4. Hyppighed

2.2.5. Midtpunkt

2.2.6. Summeret

2.3. Boksplot

2.3.1. Kvartilsæt

2.3.1.1. Nedre og nedre kvartil

3. Akser

3.1. X aksen/ 1. Aksen

3.2. Y aksen / 2. aksen

4. Enkelte observationer

4.1. Hyppighed

4.1.1. Summeret Hyppighed.

4.2. Mindst og største værdi

4.3. Summeret frekvens

4.4. Median

4.5. Typetal

4.6. Gennemsnit

4.7. Frekvens

4.8. Kvartilsæt

4.8.1. Øvre og nedre / 1.2. og 3.

4.9. Variationsbredde

5. Tabel

5.1. Hyppighedstabel

5.1.1. Frekvens

5.1.1.1. Summeret frekvens

5.1.2. Observationer

5.1.3. Hyppighed

5.1.3.1. Summeret Hyppighed