ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ by Mind Map: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

1. Φυσικά Ε & ΣΤ Δημοτικού (Συνοδευτικο Λογισμικό)

2. ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

2.1. Α ΒΑΘΜΙΑ

2.1.1. Eyewitness Encyclopedia of Nature

2.1.2. The new way things work

2.2. Auto Cad

2.3. Β ΒΑΘΜΙΑ

2.3.1. Geogebra

2.3.2. Function Probe

2.3.3. Modelus

2.3.4. The geometer's SKETCHPAD

2.3.5. simCalc

3. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

3.1. Α ΒΑΘΜΙΑ

3.1.1. Computer KId

3.1.2. Ανακαλύπτω Μηχανές

3.1.3. Χρώμα

3.1.4. Project Method

3.2. Β ΒΑΘΜΙΑ

3.2.1. Είκων

3.2.2. Scratch

3.2.3. MicroWorlds Pro

3.2.4. Φωτόδενδρο

3.2.5. MovieMaker

3.2.6. WebQuest

4. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

4.1. Α ΒΑΘΜΙΑ

4.1.1. English Descoveries

4.1.2. Mathitoxwra

4.1.3. Eκπ/κος Θησαυρός Ελληνικών Κειμένων

4.1.4. Ιδεοκατασκευές

4.2. Β ΒΑΘΜΙΑ

4.2.1. Anne Maries Welt

4.2.2. Einblincke Lernprogram-Deutsch Folge

4.2.3. Αρχαία Αττική Πεζογραφία

4.2.4. ΘΥΜΗΣΙΣ

4.2.5. Ξένιος