ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ by Mind Map: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

1.1. Α ΒΑΘΜΙΑ

1.1.1. English Descoveries

1.1.2. Mathitoxwra

1.1.3. Eκπ/κος Θησαυρός Ελληνικών Κειμένων

1.1.4. Ιδεοκατασκευές

1.2. Β ΒΑΘΜΙΑ

1.2.1. Anne Maries Welt

1.2.2. Einblincke Lernprogram-Deutsch Folge

1.2.3. Αρχαία Αττική Πεζογραφία

1.2.4. ΘΥΜΗΣΙΣ

1.2.5. Ξένιος

2. Φυσικά Ε & ΣΤ Δημοτικού (Συνοδευτικο Λογισμικό)

3. ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

3.1. Α ΒΑΘΜΙΑ

3.1.1. Eyewitness Encyclopedia of Nature

3.1.2. The new way things work

3.2. Auto Cad

3.3. Β ΒΑΘΜΙΑ

3.3.1. Geogebra

3.3.2. Function Probe

3.3.3. Modelus

3.3.4. The geometer's SKETCHPAD

3.3.5. simCalc

4. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

4.1. Α ΒΑΘΜΙΑ

4.1.1. Computer KId

4.1.2. Ανακαλύπτω Μηχανές

4.1.3. Χρώμα

4.1.4. Project Method

4.2. Β ΒΑΘΜΙΑ

4.2.1. Είκων

4.2.2. Scratch

4.2.3. MicroWorlds Pro

4.2.4. Φωτόδενδρο

4.2.5. MovieMaker

4.2.6. WebQuest