Ngrohja Globale

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ngrohja Globale by Mind Map: Ngrohja Globale

1. Shkaqet

1.1. Njollat e zeza

1.2. Veprimtaria vullkanike

1.3. Clirimi i gazeve serë

2. Pasojat

2.1. Ndryshimet e temperaturës

2.2. Rritja e madhe e nivelit te detit

2.3. Zhdukuja e disa specieve

2.4. Perhapja e semundjeve

3. Parandalimi

3.1. Nxitja e efiksitetit të energjisë

3.2. Zvillimi i teknologjise per reduktimin e karbonit

3.3. Sigurimi i zhvillimit te qendrueshem

3.4. Menaxhimi i bujqesisë edhe pyjeve