Складносурядне речення, його будова, засоби зв`язку між його частинами

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Складносурядне речення, його будова, засоби зв`язку між його частинами by Mind Map: Складносурядне речення, його будова, засоби зв`язку між його частинами

1. Мета: поглибити знання унів про складне речення, навчитися розрізняти складносурядні речення, засоби звязку між його частинами, відрізняти його від простих ускладнених речень; розвивати пунктуаційну грамотність, творчі здібності учнів, формувати соціальну, мовну, мовленнєву компетентність; виховувати культуру мовлення.

2. Тип уроку: вивчення нового матеріалу

3. Конспект уроку для 9 класу

4. Обладнання: підручник, картки, памятки "Складносурядне речення", мультимедійна презентація

5. Снісар С. Л.

6. Організаційний момент

7. Актуалізація опорних знань

7.1. Перевірка домашнього завдання

7.2. Бесіда за запитаннями: яке речення називається складним? види складних речень?чим відрізняється між простого?

7.2.1. Предметна компетентність

7.3. Вправа на картках "Установіть відповідність" (на повторення відомостей про складне речення)

8. Вивчення нового матеріалу

8.1. Пояснення нового матеріалу у вигляді презентації" Складносурядне речення", (поняття про скласполучники сурядності (єднальні, протиставні, розділові), смислові зв`язки між частинами(одночасність подій, послідовність подій, протиставлення, зіставлення, причина й наслідок, різка зміна подій) з прикладами. Кожен учень отримує памятку "Складносурядне речення"

9. Закріплення вивченого матеріалу

9.1. Робота з підручником. Вправа (виписати складносурядні речення, підкреслити головні члени речення, усно визначити звязки між частинами.

9.1.1. Базова компетентність

9.2. Робота з текстом (на дошці). Виписати складносурядні речення, побудувати схеми, визначити види сполучників у цих реченнях.

9.3. Творче завдання (на картках) Утворити з двох простих речень складносурядне, вживаючи відповідний сполучник

9.4. Гра "Мозаїка" робота в групах (з`єднати частини речення)

9.4.1. Ключова компетентність

10. Підсумок уроку

10.1. Бесіда: На слайді презентації розміщені тези: на уроці ми повторили..., навчилися..., що нового дізналися..., видалося складним...

10.2. Індивідуальне завдання "сюрпризний момент" (кожному завдання в конвертах ) намалювати схему речення, визначити вид сполучників, відношення між частинами

11. Мотивація навчальної діяльності

11.1. Проблемні запитання

12. Домашнє завдання

12.1. інструктаж із виконання домашнього завдання

13. Оголошення теми та мети уроку

14. Оцінювання