KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM by Mind Map: KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM

1. KİMYASAL TÜRLER

1.1. MOLEKÜL

1.1.1. ELEMENT

1.1.2. BİLEŞİK

1.2. ATOM

1.3. İYON

1.3.1. ANYON

1.3.2. KATYON

2. KİMYASAL ETKİLEŞİMLER

2.1. GÜÇLÜ ETKİLEŞİMLER

2.1.1. METALİK

2.1.2. KOVALENT

2.1.3. İYONİK

2.2. ZAYIF ETKİLEŞİMLER

2.2.1. VAN DER WAALS KUVVETLERİ

2.2.1.1. LON-DON

2.2.1.2. İYON-DİPOL

2.2.1.3. DİPOL-DİPOL

2.2.2. HİDROJEN

3. FİZİKSEL DEĞİŞİMLER

3.1. GÖRÜNTÜ

4. KİMYASAL DEĞİŞİMLER

4.1. KİMLİK