Szimultán oktatás a felnőttképzésben

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Szimultán oktatás a felnőttképzésben by Mind Map: Szimultán oktatás  a felnőttképzésben

1. Tanuló

1.1. közvetlen foglalkozás

1.1.1. oktatóval való együttes munka

1.2. közös közvetlen foglalkozás

1.2.1. valamennyi résztvevő együtt dolgozik az oktatóval

1.3. önálló tevékenység, tanulás

1.3.1. a feladatok szerves részei az oktatási folyamatnak

1.3.2. előzetes ismeretekre támaszkodó gyakorlatok

1.3.3. könnyen átlátható, ellenőrizhető, a rendelkezésre álló idő alatt elvégezhető feladatok

1.3.4. egyéni munka

1.4. önálló javítás

1.4.1. önellenőrzés szokásának megerősítése

1.4.2. önbizalom és önállóság növelése

1.4.3. igényszint emelése

1.5. közös javítás

1.5.1. általános hibák javítása

1.6. csoportmunka

1.6.1. együttműködés

1.6.2. egymásrautaltság

1.6.3. közös munka öröme

2. Előnyök

2.1. eltérő ismeretszintekhez alkalmazkodó oktatás

2.2. önálló feladatok miatti nagyobb koncentráció

2.3. személyiség aktivizálása

2.4. inspiráció az önképzésre

2.5. eszköztudás gyorsabb fejlődése

2.6. emberközpontúbb oktatás

2.7. oldottabb, inspirálóbb légkör

2.8. látens tanulás

2.9. gyorsabb munkaritmus

2.10. együttműködés, egymás segítése

3. Oktató

3.1. kompetenciák

3.1.1. szakmai felkészültség, igényesség

3.1.2. pszichológiai, andragógia felkészültség

3.1.3. módszertani ismeretek

3.1.4. kreativitás

3.1.5. pozitív szakmai beállítottság

3.1.6. szakmai újdonságok iránti érdeklődés

3.1.7. oktatástechnikai készség és jártasság

3.1.8. rálátás a didaktikai és az andragógiai problémák összegfüggésrendszerére

3.2. sikeres oktatás feltételei

3.2.1. módszer

3.2.2. eszköz

3.2.3. stratégia

3.2.4. folyamatszervezés

3.2.5. az oktató személyiségi jegyei

3.2.6. tanulók ismereteinek figyelembe vétele

3.3. nehézségek

3.3.1. többszörös munka

3.3.2. párhuzamos óravezetés

3.3.3. megosztott figyelem

3.3.4. csak a tanulók képzésen eltöltött idejére számíthat

4. Hátrányok

4.1. gyorsabb munkaritmus

4.2. a szokásosnál alaposabb, időigényesebb felkészülés (oktató)

4.3. közvetlen foglalkozás "munkazaja"

4.4. szokatlanság