Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
DLL by Mind Map: DLL

1. Weaknesses

1.1. Netwerk

1.2. Veel contacturen na de stage

2. Strengths

2.1. Nieuwe apps

2.1.1. Jaycut

2.1.2. Timerime

2.1.3. Bloggen

2.1.4. Digitaal schoolbord

2.2. kennismaking tablets

2.2.1. Argos 10.1

2.2.2. Ipad

3. Opportunities

3.1. Nuttige toepassingen van elkaar

3.2. Werken met nieuwe middelen

3.2.1. Smartboard

3.2.2. Tablets

3.2.3. ...

4. Threats

4.1. Overlapping OVA ICT