Lớp Marketing Facebook - 13,14/1/2018

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Lớp Marketing Facebook - 13,14/1/2018 by Mind Map: Lớp Marketing Facebook - 13,14/1/2018

1. Conten

1.1. Tìm hiểu sản phẩm ( Truface or galvanic )

1.2. Tứ Đồ Nội Dung

1.3. Công Thức Viết Nội Dung Quãng Cáo

1.4. NLP

2. Quy Tắc

2.1. Đúng Giờ

2.2. Không Sử Dụng Điện Thoại

2.3. Làm Đủ bài Tập

3. Set Ads

3.1. Ngày 1

3.1.1. Tạo Page

3.1.2. Up Bài Hoàn Chỉnh ( Hình ảnh + Video + giải trí )

3.1.3. Chim mồi

3.1.4. Set Ads Cơ Bản

3.2. Ngày 2

3.2.1. Kiểm Tra Bài Tập ( Hoàn Thành bài tập )

3.2.2. Ads Nâng Cao

4. Telesale + CSKH

4.1. 1. Quy Trình Sale

4.2. 2. Tư Duy Up Sale Ngay Cuộc Gọi Đầu

4.3. 3. CSKH ( Fb Cá Nhân + Gọi Điện)

5. 4P - 4 Mô Hình Kinh Doanh