Multicultureel onderwijs

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Multicultureel onderwijs by Mind Map: Multicultureel onderwijs

1. Tolerantie

1.1. Niet spontaan

1.1.1. Uitwisseling kennis

1.1.2. Kennis

2. Weer Samen Naar School (WSNS)

2.1. Binnen houden leerlingen in speciaal onderwijs

2.1.1. effectief opvangen

3. Elke school nodig

3.1. omgaan anderszijn

4. Multiculturele wereld

4.1. Eisen

4.1.1. Met open geest kijken

4.1.2. Kennis verzamelen

4.1.3. Positieve gerichtheid

4.1.4. Vaardigheid

5. Verschillen samenleving

5.1. Efficiënt communiceren

5.1.1. Kunnen luisteren

5.1.2. Kunenn onderhandelen

5.1.3. Je kunnen inleven

5.1.4. Opkomen voor rechten

5.1.5. Conflicten kunenn vermijden

6. Adaptief onderwijs

6.1. Afstemmen onderwijs op individuele leerling

7. Omgaan met verschillen

7.1. Aspecten

7.1.1. Houdingsaspect

7.1.2. Kennisaspect

7.1.3. Vaardigheidsaspect

8. Sociale competentie

8.1. Geheel van kennis

8.1.1. Houding

8.1.2. Vaardigheden

8.1.3. Gedragscodes

9. Dilemma's

9.1. Religieuze achtergrond

10. New node