Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Multicultureel onderwijs by Mind Map: Multicultureel onderwijs
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Multicultureel onderwijs

Verschillen samenleving

Efficiënt communiceren

Tolerantie

Niet spontaan

Weer Samen Naar School (WSNS)

Binnen houden leerlingen in speciaal onderwijs

Adaptief onderwijs

Afstemmen onderwijs op individuele leerling

Elke school nodig

omgaan anderszijn

Omgaan met verschillen

Aspecten

Sociale competentie

Geheel van kennis

Multiculturele wereld

Eisen

Dilemma's

Religieuze achtergrond

New node