Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Multicultureel onderwijs by Mind Map: Multicultureel onderwijs
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Multicultureel onderwijs

Verschillen samenleving

Efficiƫnt communiceren

Kunnen luisteren

Kunenn onderhandelen

Je kunnen inleven

Opkomen voor rechten

Conflicten kunenn vermijden

Tolerantie

Niet spontaan

Uitwisseling kennis

Kennis

Weer Samen Naar School (WSNS)

Binnen houden leerlingen in speciaal onderwijs

effectief opvangen

Adaptief onderwijs

Afstemmen onderwijs op individuele leerling

Elke school nodig

omgaan anderszijn

Omgaan met verschillen

Aspecten

Houdingsaspect

Kennisaspect

Vaardigheidsaspect

Sociale competentie

Geheel van kennis

Houding

Vaardigheden

Gedragscodes

Multiculturele wereld

Eisen

Met open geest kijken

Kennis verzamelen

Positieve gerichtheid

Vaardigheid

Dilemma's

Religieuze achtergrond

New node