Minu kodulinn

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Minu kodulinn by Mind Map: Minu kodulinn

1. eesti keel

1.1. Eesti sümboolika

1.2. Eesti linnad

1.3. Eesti vaatamisväärsused

2. loodusõpetus

2.1. Eesti metsad

2.2. Linnud

2.3. Loomad

3. matemaatika

3.1. põhiarvud

3.2. järgarvud

4. vene keel

4.1. Luuletused Eestist

5. kehaline kasvatus

5.1. Spordiehitised Eestis

5.2. Tasuta kasutamine

6. muusika

6.1. laulud

6.2. laulupeod

6.3. Instrumendid

7. kunst

7.1. Eesti muuseumid

7.2. Rahvariided

8. inimeseõpetus