Схема аналізу уроку

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Схема аналізу уроку by Mind Map: Схема аналізу уроку

1. Засвоєння нового

1.1. добір матеріалу

1.2. самостійна робота

1.3. зворотній звязок

2. Характер діяльності учнів

2.1. форми роботи

2.2. активність мислення

2.3. розвиток психічної сфери учнів

3. Зміст та методика повторення вивченого

3.1. повнота та глибина перевірки

3.2. методика повторення

3.3. фиференціація завдань

3.4. кількість задіяних перевіркою учнів

3.5. об'єктивність та аргументація оцінювання

4. Характер діяльності вчителя

4.1. рівень педагогічних вимог до роботи учнів

4.1.1. Project specifications

4.1.2. End User requirements

4.1.3. Action points sign-off

4.2. мова вчителя, стиль поведінки

4.2.1. Top Priorities

4.2.2. Medium Priorities

4.2.3. Low Priorities

4.3. робота з різними групами

4.3.1. Top Priorities

4.3.2. Medium Priorities

4.3.3. Low Priorities

5. Вивчення нового матеріалу

5.1. вимоги програми

5.1.1. Materials

5.1.2. Personnel

5.1.3. Services

5.1.4. Duration

5.2. зв'язок із життям

5.3. систематичність

5.4. доступність

5.5. співвідношення головного і другорядного

5.6. відповідність матеріалу цілям

6. Тип і структура уроку

6.1. мета уроку

6.2. дидактичні завдання окремих етапів

6.3. витрати часу

7. Методи навчання

7.1. оснащеність уроку

7.2. активізація пізнавальної діяльності

7.3. поєднання форм роботи

7.4. методика контролю

8. Завдання додому

8.1. обсяг, характер, доступність матеріалу

8.2. наявність інструктажу

8.3. наявність диференційованих завдань

9. Результати уроку

9.1. підбиття підсумків

9.2. виконання плану

9.3. рівень досягнення мети

9.4. рівень якості знань, умінь, навичок