План роботи творчої групи вчителів математики з проблеми "Формування свідомого ставлення до здор...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
План роботи творчої групи вчителів математики з проблеми "Формування свідомого ставлення до здорового способу життя засобами математичної освіти" by Mind Map: План роботи творчої групи вчителів математики з проблеми  "Формування свідомого ставлення до здорового способу життя засобами математичної освіти"

1. І засідання 12.10.2017 Сучасні новітні інновації на етапі реформаційних перетворень та здоров'я громадян як один із складників національного розвитку

1.1. Формування в учнів свідомого ставлення до житття і здоров'я на уроках математики (Козюк Ю.В.)

1.1.1. Безпека життєдіяльності школяра на уроках математики (Козмірчук т.А.)

1.1.1.1. Формування здоров'язберігаючої компетентності школярів (Громко Л.В.)

2. ІІ засідання 04.01.2018 Створення здоров'язберігаючого середовища на уроках математики шляхом використання інноваційних технологій, спрямованих назбереження здоров'я учнів

2.1. Оптимальне поєднання методів, форм, засобів навчання та виховання на уроках математики їх відповідність віковим особливостям школярів (Громко Л.В.)

2.1.1. Дослідження впливу нових навчально - методичних засобів навчання на здоров’я учнів (Козюк Ю.В.)

3. Дотримання режиму рухової активності, поєднання рухового і статичного навантаження на уроках математики (Олешко М.М.)

3.1. Використання математичних завдань для збагачення емоційно - сприятливої атмосфери навчання (Козмірчук Т.А.)

4. ІІІ засідання 12.04.2018 Впрвадження здоров'язберігаючих технологй засобами математичної освіти

4.1. Безпечне використання ІКТ на уроках математики (Козмірчук Т.А.)

4.1.1. Елементи екологічної безпеки на уроках математики (Олешко М,М,)

4.1.2. Виховання культури здоров'я та формування в учнів свідомого ставлення до власного здоров'я в системі роботи вчителя математики (КозюкЮ.В.)