Інтерактивне навчання – це навчання в режимі діалогу, під час якого відбувається взаємодія учасни...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Інтерактивне навчання – це навчання в режимі діалогу, під час якого відбувається взаємодія учасників педагогічного процесу з метою взаєморозуміння, спільного вирішення навчальних завдань, розвитку особистісних якостей учнів. by Mind Map: Інтерактивне навчання – це навчання в режимі діалогу, під час якого відбувається взаємодія учасників педагогічного процесу з метою взаєморозуміння, спільного вирішення навчальних завдань, розвитку особистісних якостей учнів.

1. Класифікація інтерактивних технологій

1.1. o технологія кооперативного навчання

1.1.1. • робота в парах; • ротаційні (змінювані) трійки; • два—чотири—всі разом; • карусель;• • акваріум; • коло ідей. • робота в малих групах;

1.2. o технології колективно-групового навчання

1.2.1. • обговорення проблеми в загальному колі; • мікрофон; • незакінчені речення; • мозковий штурм; • ажурна пилка; • навчаючи — вчусь; • аналіз ситуації; • розв'язання проблем; • дерево рішень.

1.3. o технології ситуативного навчання

1.3.1. • симуляції; • спрощене судове слухання; • громадські слухання; • розігрування ситуації за ролями.

1.4. o технології опрацювання дискусійних питань

1.4.1. • метод ПРЕС; • займи позицію; • зміни позицію; • неперервна шкала думок; • дискусія; • оцінювальна дискусія; • дебати; • дискусія в Стилі телевізійного ток-шоу.

2. Правила інтерактивного навчання (для учнів)

2.1. кожна думка важлива

2.2. ми всі – партнери

2.3. говори чітко та ясно

2.4. вмій вислухати, погодитись або не погодитись

2.5. не бійся висловлюватися

3. Правила організації інтерактивного навчання

3.1. У роботу повинні бути залучені (в тій чи інший мірі) всі учні

3.2. Активна участь учнів у роботі має заохочуватися

3.3. Учні мають самостійно розробити та виконувати правила роботи у малих групах

3.4. Учнів під час використання ІАМН не повинно бути більш 30 осіб

3.5. Навчальна аудиторія повинна бути підготовлена до роботи у великих та малих групах

4. Мета інтерактивного навчання

4.1. • розширити пізнавальні можливості учнів

4.2. • створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність

4.3. • навчити отримувати інформацію з різних джерел, проводити її синтез, аналіз та застосування

4.3.1. First exam

4.3.2. Second exam

4.3.3. Third exam

4.4. • сприяти перенесенню отриманих результатів, навичок та способів діяльності на різні предмети та позашкільне життя учнів

4.4.1. Multimedia

4.4.2. Books

4.4.3. Work sheets

4.5. Excur• формування глибокої внутрішньої мотиваціїsions

4.6. • здійснити перехід від особистості учня, що само ідентифікується, до особистості, яка сомо реалізується

4.7. • стимулювати потребу учня в реалізації свого потенціалу

5. Структура інтерактивного уроку

5.1. • Мотивація

5.2. • Оголошення теми та очікуваних навчальних результатів

5.3. • Надання необхідної інформації

5.4. • Інтерактивна вправа — центральна частина заняття

5.5. • Підбиття підсумків

5.6. • Оцінювання результатів уроку

6. Прийоми оцінювання

6.1. • тест; • експрес-опитування; • розширене опитування; • контрольна вправа або творчі завдання; • спостереження; • самооцінка; і • «Дельта-плюс».