מושגים מתוך תכנית העבודה

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
מושגים מתוך תכנית העבודה by Mind Map: מושגים מתוך תכנית העבודה

1. כלים להוראה מתוקשבת

1.1. מעבד תמלילים וגיליון אלקטרוני

1.2. מולטימדיה

1.3. גלישה ברשת

1.4. יישומון

2. דגמי הוראה

2.1. מחשב ומקרן

2.2. לוח אינטרקטיבי

2.3. עבודה בקבוצות - מחשב לקבוצה

2.4. עבודה פרטנית- מחשב לכל תלמיד

3. מאפייני אוריינות המאה 21

3.1. אוריינות מדיה ומידע

3.2. מיומנויות תקשורת

3.3. חשיבה ביקורתית

3.4. עבודה שיתופית

3.5. למידה עצמאית

4. ערך מוסף להוראה

4.1. הנעה ללמידה

4.2. המחשת תפעות

4.3. העמקת שיח ודיון להעצמת חשיבה

4.4. מענה לשונות

4.5. נגישות למידע מגוון

4.6. הצגה יעילה של מידע

5. תוצרי תלמידים

5.1. משימה מידענית

5.2. הגשת תוצר מתוקשב אישי

5.3. הגשת תוצר מתוקשב שיתופי

5.4. חקר ופתרון בעיות

5.5. דיון/החלפת מידע ודעות באינטרקציה -