Elementarne tvari i kemijski spojevi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Elementarne tvari i kemijski spojevi by Mind Map: Elementarne tvari i kemijski spojevi

1. smjese

1.1. zrak

1.2. pitka voda

1.3. morska voda

1.4. nafta

1.5. zemlja

1.6. rude

2. čiste tvari

2.1. elementarne tvari

2.2. kemijski spojevi

3. elementarne tvari

3.1. zlato

3.2. fosfor

3.3. srebro

3.4. sumpor

3.5. silicij

3.6. željezo

3.7. jod

3.8. metali

3.9. nemetali

3.10. polumetali

4. kemijski spojevi