UNIVERS

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
UNIVERS by Mind Map: UNIVERS

1. BIG BANG

1.1. La radioactivitat del fons

1.2. Efecte Doppler

1.3. Descobriment de les materies

2. Està format per

2.1. Energia

2.1.1. Fonts d'energia

2.1.1.1. Renovables

2.1.1.1.1. Energia Hidràulica

2.1.1.1.2. Energia Eòlica

2.1.1.1.3. Plaques Solar

2.1.1.1.4. Energia Mareomotrius

2.1.1.1.5. Energia Geotèrmica

2.1.1.2. No renovables

2.1.1.2.1. Combustible Fòssils

2.1.1.2.2. Combustible Nuclears

2.2. Espai

2.3. Matèria

2.3.1. Es troba en diferents estats

2.3.1.1. Sòlid

2.3.1.2. Líquid

2.3.1.3. Gas

3. GALÀXIA

3.1. Nebuloses

3.2. Estrelles

3.3. Meteorits

3.4. Via Lactea

3.4.1. Sistema Solar

3.4.1.1. Planetes

3.4.1.1.1. Mercuri

3.4.1.1.2. Mars

3.4.1.1.3. Terra

3.4.1.1.4. Neptú

3.4.1.1.5. Júpiter

3.4.1.1.6. Saturn

3.4.1.1.7. Urà

3.4.1.2. Sol

3.4.1.3. Cossos celestes

3.4.1.3.1. Estrelles

3.4.1.3.2. Constelacions

3.4.1.4. La Terra

3.4.1.4.1. Geosfera

3.4.1.4.2. Biosfera

3.4.1.5. Satèl-lits

3.4.1.5.1. Lluna

3.4.1.6. Exoplanetes