KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAH by Mind Map: KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAH

1. MEMBUAT INTERPRETASI

1.1. MEMBUAT TAFSIRAN TENTANG KEFAHAMAN TERHADAP SESUATU PERISTIWA

1.2. MENCARI PERBEZAAN ANTARA TAFSIRAN YANG DIBUAT DENGAN PRESPEKTIF

1.3. MENCARI PERBEZAAN DI ANTARA TAFSIRAN PERISTIWA DENGAN FAKTANYA

2. MEMBUAT IMAGINASI

2.1. BAYANGKAN DIRI INI TERLIBAT DALAM PERISTIWA

2.2. IMAGINASIKAN PERISTIWA DARI SUDUT VISUAL DAN EMPATI

3. MEMBUAT RASIONALISASI

3.1. MEMBUAT OERTIMBANGAN MENGGUNAKAN AKAL AGAR DAPAT MENYELESAIKAN SESUATU PERSOALAN DENGAN WAJAR

3.2. KUMPULKAN DATA DAN HIPOTESIS

3.3. MENENTUKAN SIGNIFIKAN BUKTI LALU MEMBUAT INFERENS

3.4. MELALUI SUMBER SEJARAH, LAKSANAKAN RASIONALISASI SECARA KRITIS

4. MEMAHAMI KRONOLOGI

4.1. MENGETAHUI PERISTIWA YANG BERLAKU PADA MASA LALU, SEKARANG DAN AKAN DATANG.

4.2. JELAS TENTANG KEADAAN YANG BERLAKU KETIKA ITU

5. MENEROKA BUKTI

5.1. MENGKAJI SUMBER-SUMBER YANG MENGANDUNGI INFORMASI YANG DIKEHENDAKI

5.2. MELAKUKAN PERBANDINGAN DI ANTARA SUMBER YANG DIJUMPA

5.3. MEMBUAT KESIMPULAN TENTANG BAHAN CARIAN SEPERTI TARIKH DAN TOKOH DENGAN TEPAT