MEDIAKASVATUS millä mediakasvatuksen keinoin voidaan vaikuttaa?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MEDIAKASVATUS millä mediakasvatuksen keinoin voidaan vaikuttaa? by Mind Map: MEDIAKASVATUS millä mediakasvatuksen keinoin voidaan vaikuttaa?

1. Auta rajaamaan, anna hakusanoja, linkkilistat, urly tai qr-koodi, lähiohjausta saatavilla. Sisällön etsiminen/tulkitseminen/lukeminen yhdessä, sivujen navigoinnissa apua. Vinkit, mistä tieto löytyy. Opeta lähdekriittisyyteen.

2. TIEDONHAKUUN OHJAAMINEN

3. ELÄMÄNHALLINTAAN OHJAAMINEN

3.1. Minäkuvan kartoitus ja itsetunnon lisääminen

3.1.1. Vuorovaikutustaidot

3.2. Arjenhallinta ja kansalaisena oleminen

3.3. Itsensä sivistäminen

3.4. Aktiivinen vapaa-aika ja ystävät/perhe

4. OSAAMISEN ESILLE TUOMISEN OHJAAMINEN

4.1. Opiskelija tuottaa kuvaa, ääntä ja videota omista harjoitustöistään.

4.2. Blogit, vlogit

4.3. Omilla laitteilla on helppo etsiä ja esitellä opiskeltavaan asiaan liittyviä videoita (esim. youtube).

4.4. Mutisti voi kommunikoida kirjoittamalla.

4.5. Opiskelijat kommunikoivat keskenään ja henkilökunnalle esim. WhatsAppilla

4.6. Kännykät, tabletit, läppärit

5. KRIITTISYYTEEN OHJAAMINEN

5.1. http://www.mediataitokoulu.fi/pelkkaafeikkia_pieni.jpg

5.2. Tietoa löytyy muualtakin kuin netistä, esim. kirjaston käyttö

5.2.1. E-kirjat nopea väline

5.2.2. Tiedon rajaaminen

5.3. Puheeksi ottaminen

5.3.1. Epäluotettavat linkit

5.3.2. Opettajan antamat luotettavat linkit

5.4. Kriittisyyteen ohjaaminen kaikkien vastuulla, yhteinen tavoite

5.4.1. Tehtäväanto

5.4.2. Palautteen anto