Računalni kriminal

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Računalni kriminal by Mind Map: Računalni kriminal

1. Ciljevi projekta

1.1. iskustva ispitanika

1.2. navike ispitanika

1.3. način korištenja intertneta

1.4. način korištenja računala

1.5. razina svijesti

2. Istraživačka pitanja

2.1. dob, spol

2.2. Što najviše skidate s interneta?

2.3. Koristite li antivirus?

2.3.1. besplatni

2.3.1.1. predinstaliran na računalu?

2.3.2. komercijalni

2.4. Dužina lozinke

2.5. navike korištenja

2.5.1. računala

2.5.2. interneta

3. Ključne riječi

3.1. računalo

3.2. internet

3.3. sigurnost

3.4. maliciozni software

3.5. privatnost

3.6. virus, ransomware

4. teorijske osnove

4.1. oblik kriminala

4.2. kompromitirajući ili kriminalnim cilj

4.3. zloupotreba programske rutine

4.4. stjecanja protupravne imovinske koristi