Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Szófajok by Mind Map: Szófajok

1. Főnév

1.1. Tulajdonnév

1.1.1. Ki? Kik?

1.1.1.1. Sadi

1.1.1.2. Attila

1.1.1.3. Soma

1.2. Köznév

1.2.1. Mi? Mik?

1.2.1.1. szőlő

1.2.1.2. madár

1.2.1.3. csizma

1.2.1.4. fal

2. Indulatszó

2.1. ...

3. Kötőszó

3.1. ...

4. Névutó

4.1. ...

5. Névelő

5.1. ...

6. Igekötő

6.1. Ha az igekötó az ige előtt áll

6.1.1. AZ IGÉVEL EGYBEÍRJUK

6.2. Ha az igekötő az ige után áll

6.2.1. AZ IGÉTŐL KÜLÖNÍRJUK

6.3. Ha az igekötő és az ige között harmadik szó áll

6.3.1. MIND A HÁROM SZÓT KÜLÖNÍRJUK

7. Módosítószó

7.1. ...

8. Határozói igenév

8.1. ...

9. Valóságos határozószó

9.1. ...

10. Névmás

10.1. Személyes

10.1.1. Személyek, dolgok nevét helyettesíti

10.1.2. Ki?

10.1.2.1. Egyes szám

10.1.2.1.1. 1. személy: én

10.1.2.1.2. 2. személy: te

10.1.2.1.3. 3. személy: ő

10.1.2.2. Többes szám

10.1.2.2.1. 1. személy: mi

10.1.2.2.2. 2. személy: ti

10.1.2.2.3. 3. személy: ők

10.1.3. Kit?

10.1.3.1. Egyes szám

10.1.3.1.1. 1. személy: engem

10.1.3.1.2. 2. személy: téged

10.1.3.1.3. 3. személy: őt

10.1.3.2. Többes szám

10.1.3.2.1. 1. személy: minket

10.1.3.2.2. 2. személy: titeket

10.1.3.2.3. 3. személy: őket

10.1.4. Kinek?

10.1.4.1. Egyes szám

10.1.4.1.1. 1. személy: nekem

10.1.4.1.2. 2. személy: neked

10.1.4.1.3. 3. személy: neki

10.1.4.2. Többes szám

10.1.4.2.1. 1. személy: nekünk

10.1.4.2.2. 2. személy: nektek

10.1.4.2.3. 3. személy: nekik

10.1.5. Kivel?

10.1.5.1. Egyes szám

10.1.5.1.1. 1. személy: velem

10.1.5.1.2. 2. személy: veled

10.1.5.1.3. 3. személy: vele

10.1.5.2. Többes szám

10.1.5.2.1. 1. személy: velünk

10.1.5.2.2. 2. személy: veletek

10.1.5.2.3. 3. személy: velük

10.1.6. Kitől?

10.1.6.1. Egyes szám

10.1.6.1.1. 1. személy: tőlem

10.1.6.1.2. 2. személy: tőled

10.1.6.1.3. 3. személy: tőle

10.1.6.2. Többes szám

10.1.6.2.1. 1. személy: tőlünk

10.1.6.2.2. 2. személy: tőletek

10.1.6.2.3. 3. személy: tőlük

10.2. Mutató

10.2.1. Főnevet, melléknevet vagy számnevet helyettesít, azokra mutat rá.

10.2.1.1. Főnévi

10.2.1.1.1. Közeli

10.2.1.1.2. Távoli

10.2.1.2. Melléknévi

10.2.1.2.1. Közeli

10.2.1.2.2. Távoli

10.2.1.3. Számnévi

10.2.1.3.1. Közeli

10.2.1.3.2. Távoli

11. Melléknévi igenév

11.1. ...

12. Főnévi igenév

12.1. "-ni" képzőt használunk

12.1.1. enni

12.1.2. futni

12.1.3. csúszni

12.1.4. inni

12.1.5. szánkózni

12.1.6. labdázni

13. Számnév

13.1. Határozott

13.1.1. Tőszámnév

13.1.1.1. Mennyi? Hány?

13.1.1.1.1. egy

13.1.1.1.2. három

13.1.1.1.3. hat

13.1.2. Sorszámnév

13.1.2.1. Hányadik?

13.1.2.1.1. első

13.1.2.1.2. harmadik

13.1.2.1.3. hatodik

13.1.3. Törtszámnév

13.1.3.1. Hanyad? Hányad?

13.1.3.1.1. harmad

13.1.3.1.2. egyharmad

13.1.3.1.3. négyötöd

13.2. Határozatlan

13.2.1. Mennyi?

13.2.1.1. sok

13.2.1.2. több

13.2.1.3. elég

13.2.1.4. kevés

14. Ige

14.1. Cselekvés

14.1.1. Mit csinál?

14.1.1.1. ír

14.1.1.2. olvas

14.1.1.3. dobol

14.1.1.4. hat

14.1.1.5. fal

14.2. Történés

14.2.1. Mi történik?

14.2.1.1. esik

14.2.1.2. havazik

14.2.1.3. mennydörög

14.3. Létezés

14.3.1. Mi van vele?

14.3.1.1. Az asztalon könyvek vannak.

14.3.1.2. Volt egy cicánk.

14.3.1.3. Holnap vasárnap lesz.

15. Jelmagyarázat

15.1. IGÉK

15.2. NÉVSZÓK

15.3. HATÁROZÓSZÓK

15.4. VISZONYSZÓK

16. Melléknév

16.1. Tulajdonság (külső és belső), minőség

16.1.1. Milyen?

16.1.1.1. sima

16.1.1.2. kedves

16.1.1.3. finom

16.2. Hovatartozás

16.2.1. Melyik? Milyen?

16.2.1.1. magyar

16.2.1.2. budapesti

16.2.1.3. őrmezei

16.3. Fokozása

16.3.1. Alapfok

16.3.1.1. -...-

16.3.2. Középfok

16.3.2.1. -...bb

16.3.3. Felsőfok

16.3.3.1. leg...bb

16.3.4. Túlzófok

16.3.4.1. legesleg...bb