Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Intercultureel onderwijs by Mind Map: Intercultureel
onderwijs
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Intercultureel onderwijs

Tollerantie kun je aanleren

Multiculturele samenleving

New node

Weer samen naar school

Vaardigheden moet je trainen

Adaptief onderwijs

Afstemmen van onderwijs op individuele leerling

Omgaan met verschillen: * Kennisaspect * Houdingsaspect * Vaardigheidsaspect

Efficiënt communiceren: * Kunnen luisteren * Kunnen onderhandelen * Je kunnen inleveren * Kunnen opkomen voor je rechten