PLE Jaume Serra Solà (jserra20)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PLE Jaume Serra Solà (jserra20) by Mind Map: PLE Jaume Serra Solà (jserra20)

1. Marcadors

1.1. .

1.2. .

1.3. .

2. .

3. Els meus llocs

3.1. .

3.2. .

4. Informar-me

4.1. .

4.2. .

4.3. .

5. Organitzar-me, comunicar-me....

5.1. .

5.2. .

6. Emmagatzemar i compartir

6.1. picassa

6.1.1. .

6.2. .

6.2.1. .

6.3. .

7. android