PLE Jaume Serra Solà (jserra20)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PLE Jaume Serra Solà (jserra20) by Mind Map: PLE Jaume Serra Solà (jserra20)

1. Els meus llocs

1.1. .

1.2. .

2. Informar-me

2.1. .

2.2. .

2.3. .

3. Organitzar-me, comunicar-me....

3.1. .

3.2. .

4. android

5. Marcadors

5.1. .

5.2. .

5.3. .

6. .

7. Emmagatzemar i compartir

7.1. picassa

7.1.1. .

7.2. .

7.2.1. .

7.3. .