บริการบนอินเทอร์เน็ต

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
บริการบนอินเทอร์เน็ต by Mind Map: บริการบนอินเทอร์เน็ต

1. www.yahoo.com ธณัญญา บัวเมืองปัก 5/3 8

2. www.manager.com ปภัสรา ชนสูงเนิน 5/3 27

3. www.enom.com นิด แสนสุข 5/3 32

4. อีเมล์

4.1. www.google.com Gasina Utthaporn 5/3 no.45

4.2. www.hotmail,com (พุธิตา ปัญญาประสิทธิ์ 5/3 31

4.3. www.gmail.com ( อารียา ขุนสูงเนิน 5/3 3 )

5. สังคมออนไลน์

5.1. www.facebook.com Gasina Utthaporn m.5/3 no.45

5.2. www.Instagram.com (สุนิตา ศรีสุข 5/3 26 )

6. บล็อค

6.1. www.212cafe.com ฉัตรมณี กอเซ็ม 5/3 15

6.2. www.wix.com เเก้วกล้า เงกสูงเนิน 5/3 12

6.3. www.kapook.com ( อนันยา โป๊ปสูงเนิน 5/3 24 )

7. วิกิ

7.1. www.sanook.com (ปิยนันท์ เเดนกระโทก 5/3 4 )

7.2. www.ninetechno.com ( เบญญาภา แพนดี 5/3 23 )

7.3. www.genstyles.com กัญญาภัค ธนะศรี 5/3 6

8. สนทนา หรือแชท

8.1. www.messenher.com (พุธิตา ปัญญาประสิทธิ์ 5/3 31 )

8.2. www.line. com (อารียา ขุนสูงเนิน 5/3 3 )

8.3. www.whatsapp.com กาญจนา ภูหัวไร่ 5/3 17

8.3.1. www.beetalk.com กัญญาณัฐ ศรีสุข 5/3 16

8.4. www.kakao.com วิภาดา ภูมิเงิน 5/3 25

8.5. www.hi5.com รุจิรา คงขุนทด 5/3 1

8.5.1. www.gospeaky.com ปราชญ์ ชิดสูงเนิน 5/3 30

8.6. www.twitter.com (สุนิตา ศรีสุข 5/3 26 )

9. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

9.1. www.tarad.com พรนภา สาระนันท์ 5/3 18

9.2. www.dbd.com อนันยา โป๊บสูงเนิน 5/3 24

9.3. www.tarad.com ศิริพร เหียงสูงเนิน 5/3 19

9.4. www.dbd.com อรไพลิน สมพีรพันธุ์ 5/3 21

10. อาร์เอสเอส

10.1. www.thairath.com ยุพาพร บัวระบัตร 5/3 28

10.2. www.posttoday.com สุภัสสร ชิดสูงเนิน 5/3 20

10.3. www.thaiwaee.com ธัญลักษณ์ เอี้ยงสูงเนิน 5/3 9

10.4. www.ch7.com ภาณุมาส จบสูงเนิน 5/3 29

10.5. www.thaitv3.com สุพัตรา วินิจนัยภาค 5/3 5

10.6. www.sanook.com เมียวกี้ เจริญวัฒน์ 5/3 10

10.7. www.komchadaluek.net.com ศศิวิมล พรมษา 5/3 2

10.8. www.delinw.com กัญญารัตร์ สมพงษ์ 5/3 7