Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

P1 - Garancije sklada by Mind Map: P1 - Garancije sklada
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

P1 - Garancije sklada

P1 -Garancije sklada (Slovenski podjetniški sklad) za bančne investicijske kredite s subvencijo obrestne mere

Vsebina vloge

Prijavni list

Poslovni načrt

Finančni del

Tekstualni del

Pozitivni bančni sklep

Bonitetna dokazila

Gos. družbe BON 1/P

SP BON 1/SP

Izjava vlagatelja o številu zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec prijave, podpisana s strani odgovorne osebe.

Nova podjetja Potrdilo za 4 mesece izplačanih plač z dokazili o nakazilu

Produkt

Kredit max višina zavarovanega z garancijo sklada 1.500.000 Evro

Cena 6 mes EVROBOR + 0,5

garancije

80%-za stroški nove teh. opreme in novo ust. podjetja

60% kredita brez obresti za ostale opravičene stroške (nepremičnine, novogradnje...)

Odplačilo 3 do 10 let

Obratna sredstva- odplačilo 1,5 do 3 let

Obratna sredstva- moratorij do 6 mesecev

Moratorij do 2 let

garancija 1kraten strošek 0,5% od vrednosti garancije

Obratna sredstva kredit max višina zavarovanega z garancijo sklada 200.000 Evro

Rok črpanja grancije 31.3.2010

Rok oddaje 15.10.2009

Kdo razpisuje

Slovenski podjetniški sklad

Svetovanje in pomoč pri pripravi

Http://www.yak4yak.com