Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

P1 - Garancije sklada by Mind Map: P1 - Garancije sklada
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

P1 - Garancije sklada

P1 -Garancije sklada (Slovenski podjetniški sklad) za bančne investicijske kredite s subvencijo obrestne mere

Vsebina vloge

Prijavni list

Poslovni načrt

Pozitivni bančni sklep

Bonitetna dokazila

Izjava vlagatelja o številu zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec prijave, podpisana s strani odgovorne osebe.

Nova podjetja Potrdilo za 4 mesece izplačanih plač z dokazili o nakazilu

Produkt

Kredit max višina zavarovanega z garancijo sklada 1.500.000 Evro

Cena 6 mes EVROBOR + 0,5

garancije

Odplačilo 3 do 10 let

Obratna sredstva- odplačilo 1,5 do 3 let

Obratna sredstva- moratorij do 6 mesecev

Moratorij do 2 let

garancija 1kraten strošek 0,5% od vrednosti garancije

Obratna sredstva kredit max višina zavarovanega z garancijo sklada 200.000 Evro

Rok črpanja grancije 31.3.2010

Rok oddaje 15.10.2009

Kdo razpisuje

Slovenski podjetniški sklad

Svetovanje in pomoč pri pripravi

Http://www.yak4yak.com