P1 - Garancije sklada

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
P1 - Garancije sklada by Mind Map: P1 - Garancije sklada

1. Vsebina vloge

1.1. Prijavni list

1.2. Poslovni načrt

1.2.1. Finančni del

1.2.2. Tekstualni del

1.3. Pozitivni bančni sklep

1.4. Bonitetna dokazila

1.4.1. Gos. družbe BON 1/P

1.4.2. SP BON 1/SP

1.5. Izjava vlagatelja o številu zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec prijave, podpisana s strani odgovorne osebe.

1.6. Nova podjetja Potrdilo za 4 mesece izplačanih plač z dokazili o nakazilu

2. Produkt

2.1. Kredit max višina zavarovanega z garancijo sklada 1.500.000 Evro

2.2. Cena 6 mes EVROBOR + 0,5

2.3. garancije

2.3.1. 80%-za stroški nove teh. opreme in novo ust. podjetja

2.3.2. 60% kredita brez obresti za ostale opravičene stroške (nepremičnine, novogradnje...)

2.4. Odplačilo 3 do 10 let

2.5. Obratna sredstva- odplačilo 1,5 do 3 let

2.6. Obratna sredstva- moratorij do 6 mesecev

2.7. Moratorij do 2 let

2.8. garancija 1kraten strošek 0,5% od vrednosti garancije

2.9. Obratna sredstva kredit max višina zavarovanega z garancijo sklada 200.000 Evro

2.10. Rok črpanja grancije 31.3.2010

3. Rok oddaje 15.10.2009

4. Kdo razpisuje

4.1. Slovenski podjetniški sklad

5. Svetovanje in pomoč pri pripravi

5.1. Http://www.yak4yak.com