DÖNEM YAZARLARI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DÖNEM YAZARLARI by Mind Map: DÖNEM YAZARLARI

1. Servet-i Fünun Dönemi

1.1. Tevfik fikret

1.2. Halit Ziya Uşaklıgil

1.3. Mehmet Rauf

1.4. Cenap Şahabettin

1.5. Hüsyin Cahit Yalçın

1.6. A. Hikmet Müfütüoğlu

1.7. Süleyman Nazif

1.8. Faik Ali Ozansay

1.9. Ali Ekrem Bolayır

1.10. İsmail Safa

1.11. H. Siret Özsefer

2. Cumhuriyet Dönemi

2.1. Nurullah Ataç

2.2. Bedri Rahmi Eyüboğlu

2.3. Necip Fazıl Kısakürek

2.4. Arif Nihat Asya

2.5. Falih Rıfkı Atayt

2.6. Yaşar Kemal

2.7. Atilla İlhan

2.8. Abbas Sayar

3. Tanzimat Dönemi

3.1. 1. Dönem

3.1.1. İbrahim Şinasi

3.1.2. Namık kemal

3.1.3. Ziya Paşa

3.1.4. Ahmet Mithat Efendi

3.1.5. Ahmet Vekif Paşa

3.1.6. Direktör Ali BEY

3.1.7. Ahmet Cevdet Paşa

3.2. 2.DÖNEM

3.2.1. Rercaizade Mahmut Ekrem

3.2.2. Abdulhak HamitTarhan

3.2.3. Sami Paşazade Sezai

3.2.4. Şemsettin Hamsi

3.2.5. Nabinazade Nazım

3.2.6. Muallim Naci