Portfolio PApP & Scriptie

overzicht van het examen parcours van Portfolio MI tot masterproef

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Portfolio PApP & Scriptie by Mind Map: Portfolio PApP & Scriptie

1. a = examenperiode 1ste semester

2. MIa

2.1. G

2.1.1. M2b

2.2. NG

2.2.1. M1b (voorwaarden)

2.2.2. M1c (voorwaarden)

3. MIb

3.1. G

3.1.1. M2b of c?

3.2. NG

3.2.1. herbeginnen

4. MIc

4.1. G

4.1.1. M2c of a?

4.2. NG

4.2.1. herbeginnen

5. MIIb

5.1. G

5.1.1. M3a

5.2. NG

5.2.1. M2c (voorwaarden)

6. MIIc

6.1. G

6.1.1. M3a

6.2. NG

6.2.1. M2a (voorwaarden)

7. MIIa

7.1. G

7.1.1. M3a

7.2. NG

7.2.1. geen masterproef

8. MIIIa

8.1. G

8.1.1. masterproef

8.2. NG

8.2.1. geen masterproef

9. Masterproef

9.1. G

9.1.1. masterdiploma

9.2. NG

9.2.1. herkansing volgende a of b

10. b = examenperiode 2de semester

11. c = examenperiode 2de zittijd (september)

12. G=geslaagd

13. NG=niet geslaagd

14. MI=1ste semester Portfolio

15. MII=2de semester Portfolio

16. MIII=3de semester Portfolio

17. Masterproef=cluster van eindproef, PApP, scriptie

18. voorwaarden en informatie telkens te vinden bij Notes (op het icoon wijzen)

19. alle richtlijnen te lezen op Dokeos en Portfolio

20. er is strikte volgtijdelijkheid tussen de verschillende modules