Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Toprak Düzeni by Mind Map: Toprak Düzeni

1. Miri Toprak

1.1. Dirlik Toprak

1.1.1. Has Toprak

1.1.1.1. Havassa ı Humayun

1.1.1.2. Hassai Vüzera ve Ümera

1.1.2. Zeamet Toprak

1.1.3. Tımar Toprak

1.1.3.1. Eşkinci (Kılıç) Tımarı

1.1.3.2. Mustahfız Tımarı

1.1.3.3. Hizmet Tımarı

1.2. Paşmaklık

1.3. Yurtluk

1.4. Ocaklık

1.5. Arpalık

1.6. Malikhane

1.7. Mukataa

2. Mülk Toprak

2.1. Öşür Toprak

2.2. Haraç Toprak

2.2.1. Harac - ı Mukassem

2.2.2. Harac - ı Muvazzaf

3. Vakıf Toprak