Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Saksa Liitvabariik by Mind Map: Saksa Liitvabariik

1. Saksa LV astus NATO-sse ja muutis selle tähtsamaks liiksmeriigiks Euroopas

2. Pärast Saksamaa alistumist teises maailmasõjas jagasid võitjad selle alad neljaks okupatsioonitsooniks

2.1. USA

2.2. Suurbritannia

2.3. Prantsuse sõjaväeadministratsioon

2.4. Nõukogude sõjaväeline juhtkond

3. Majandus

3.1. USA osutas Euroopale Marshalli plaani järgi abi ja seeläbi sai võimalikuks Lääne-Saksamaa kiire taastumine

3.2. 1948 rahareform

3.3. Sotsiaalne turumajandus

3.3.1. Tööstustoodangu kiire juurdekasv

3.3.2. Tõusis elatustase

3.3.3. Polnud streike

3.4. 1960 II poolel majanduskriis

4. Välispoliitika

4.1. Saksamaa LV välispoliilist kurssi 1950.-1960. aastail iseloomustas tihe koostöö USA ja teiste lääneriikidega

5. Taasühinemine

5.1. 1960. aastate lõpul uus idapoliitika

5.2. 1989 lammutatakse Berliini müür

5.3. 3. oktoober 1990 tunnistavad Saksamaa ühinemise heaks II maailmasõja võitnud riigi juhid ja Euroopas on taas ainult üks Saksa riik- Saksamaa Liitvabariik

6. Pealinn on Bonn

7. Aastal 1949 kinnitatakse saksa liitvabariigi põhiseadus

8. Saksa Demokraatlik vabariik

8.1. Saksq DV ehk Ida-Saksamaa oli II MS’i järel Nõukogude okupatsioonitsoonis moodustatud riik

8.2. Pealinn Berliin

8.3. Saksa Liitvabariik ja teised lääneriigid ei tunnustanud Ida-Saksamaad iseseisva riigina

8.4. Majandus

8.4.1. Peale sõda lõigati Saksa DV’-st ära osa tema tagamaadest idas.

8.4.2. Saksa DV oli majanduskikult arenenium sotsialistlik riik Ida-Euroopas