Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PENDIDIKAN by Mind Map: PENDIDIKAN

1. GURU CEMERLANG

1.1. PERSONALITI

1.1.1. Mursyid

1.1.1.1. Guru yang mendidik murid ke arah jalan yang benar.

1.1.2. Muaddib

1.1.2.1. Guru yang membimbing dan membentuk akhlak murid, mengajar tentang nilai murni dan adab sebagai seorang murid dan manusia.

1.1.3. Mudarris

1.1.3.1. Guru yang mengajar iaitu menyampaikan ilmu.

1.1.4. Mual'alim

1.1.4.1. Guru yang mengajar tanpa mengharapkan balasan.

1.1.5. Murabbi

1.1.5.1. Guru yang membimbing murid dari segi sahsiah.

1.2. PERWATAKAN

1.2.1. Profesional dan berpengetahuan

1.2.2. Perwatakan fizikal menarik

1.2.3. Kualiti peribadi

1.2.4. Emosi stabil

1.2.5. Kualiti sosial

2. ASPIRASI

2.1. MURID

2.1.1. Etika dan Kerohanian

2.1.2. Kemahiran Memimpin

2.1.3. Identiti Nasional

2.1.4. Kemahiran Bahasa

2.1.5. Kemahiran Berfikir

2.1.6. Pengetahuan

2.2. SISTEM PENDIDIKAN

2.2.1. Akses

2.2.2. Kualiti

2.2.2.1. Merangkumi 3 aspek:

2.2.2.1.1. Kualiti Graduan

2.2.2.1.2. Kualiti Institusi

2.2.2.1.3. Kualiti Keseluruhan Sistem

2.2.3. Ekuiti

2.2.4. Perpaduan

2.2.5. Kecekapan

3. KEPENTINGAN PPPM 2015-2025

3.1. Pelajar

3.1.1. Berpeluang mengikuti program yang lebih berkualiti yang berteraskan model pembelajaran berasaskan pengalaman dan teknologi.

3.2. Komuniti Akademik

3.2.1. Mempunyai peluang dari segi laluan kerjaya yang berbeza berteraskan prestasi dalam bidang pengajaran, penyelidikan dan kepimpinan institusi.

3.3. Pemimpin IPT

3.3.1. Dapat memberi tumpuan kepada perkara utama melalui sistem pengurusan aspirasi dan jaminan kualiti yang memberi tumpuan kepada keberhasilan, berbanding input dan proses.

3.4. Industri

3.4.1. Mendapat bakat yang berilmu, dipacu nilai yang lebih bersedia dari segi ilmu pengetahuan, kemahiran, perilaku, sikap dan pemikiran yang sesuaian dengan keperluan industri.

3.5. Pegawai Kementerian

3.5.1. Bekerjasama dengan kementerian dan IPT untuk menyelesaikan masalah dan bersama-sama membangunkan penyelesaian termaju dan terkini selari dengan keperluan industri atau pasaran.

4. KONSEP

4.1. 10 Lonjakan

4.1.1. graduan holisti, berciri keusahawanan dan seimbang

4.1.2. kecemerlangan bakat

4.1.3. menghayati pembelajaran sepanjang hayat

4.1.4. graduan TVET berkualiti

4.1.5. kemampanan kewangan

4.1.6. pemantapan tadbir urus

4.1.7. ekosistem inovasi

4.1.8. keunggulan global

4.1.9. pembelajaran dalam talian tahap global

4.1.10. transformasi penyampaian pendidikan tinggi

4.2. PENGERTIAN

4.2.1. TOKOH BARAT

4.2.1.1. Plato

4.2.1.1.1. pendidikan ialah membantu perkembangan masing-masing dari jasmani dan akal dengan sesuatu yang memungkinkan tercapainya kesempurnaan.

4.2.2. KBBI

4.2.2.1. proses pengubahan sikap dan tatalaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.