HUKUKUN KAYNAKLARI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HUKUKUN KAYNAKLARI by Mind Map: HUKUKUN KAYNAKLARI

1. Yazılı Kaynaklar

1.1. Anayasa

1.1.1. Kanun

1.1.1.1. Milletlerarası Anlaşmalar

1.1.1.1.1. KHK

2. Yazısız Kaynaklar

2.1. Örf ve Adet Hukuku

3. Yardımci Kaynaklar

3.1. Bilimsel İçtihatlar

3.1.1. Yargısal İctihatlar