Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Vakvisie by Mind Map: Vakvisie

1. Leervisie

1.1. Behavioristisch Sociaal constructivisme Sociale leertheorie

1.1.1. Sociaal contructivisme

1.1.1.1. Voorbeeld

2. Opvoedingsopvattingen

2.1. Opvoedingsstijlen Autoritatief

2.1.1. Voorbeeld

3. Maatschappijopvatting

3.1. Intensivering Individualisering

3.1.1. Voorbeeld

4. Mensopvattingen

4.1. Referentiekader Relationeel

4.1.1. Menskenmerken Jongeren houden van functionaliteit Sporten is nog steeds populair Jongeren zijn trouw

4.1.1.1. voorbeeld

5. Onderwijsvisie

5.1. dalton / montessori onderiwjs

5.1.1. MIX tussen deze visies --> Voorbeeld

6. Doel en plaats SBO

6.1. Legitimering

6.1.1. wat is sport emperisch/relatistisch

6.1.1.1. naamgeving

6.1.1.1.1. Gewaagde --> hogere doelen

6.1.2. Kritisch constructief bewegingssocialisatieconcept