Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Escultura by Mind Map: Escultura

1. ESPAI I VOLUM

1.1. ESPAI

1.1.1. Sense forma per si mateix

1.1.2. Té la mateixa importància la matèria i l'espai sobrant

1.1.2.1. Espai positiu

1.1.2.1.1. Espai ocupat per la matèria

1.1.2.2. Espai negatiu

1.1.2.2.1. Espai buits

1.2. VOLUM

1.2.1. Tres dimensions

1.2.1.1. Alçada

1.2.1.2. Amplada

1.2.1.3. Profunditat

1.2.2. Diferents maneres de definir-ho

1.2.2.1. Volum tancat

1.2.2.2. Volum intern

1.2.2.3. Volum obert

1.2.2.4. Volum tou

1.2.2.5. Volum assemblatge

2. ESPACIAL

2.1. PENSAT PER OCUPAR UN LLOC CONCRET

2.1.1. Espai arquitectònic

2.1.2. Urbà

2.1.3. Distància entre

2.1.3.1. Escultura

2.1.3.2. Espectador

2.1.4. Punt de vista

2.1.4.1. Frontal i circular

2.1.4.2. Únic i múltiple

2.1.4.3. Frontal

2.1.4.4. Circular

3. ESCULTURA ACTUAL

3.1. VOLUM ALLUNYAT DE L'ESPECTADOR

3.2. TRACTA DE CREAR

3.2.1. Lloc

3.2.2. Ambient

3.2.3. Estanció

4. FERRO

4.1. TIPUS

4.1.1. Plaques tallades

4.1.2. Fosc

4.2. UTILITZACIÓ

4.2.1. Repojat

4.2.1.1. Colpejar xapes o barres de ferro

4.2.2. Soldadura elèctrica

4.2.2.1. Peçes deformades

4.2.3. Soldadura autògena

4.2.3.1. Genera una escultura per additiu, és semblant a l'argila.

5. ASSEMBLATGE

5.1. Bricolatge

5.2. Tallat

5.3. Modelatge

5.4. Volums Assamblaix

5.4.1. Formats per

5.4.1.1. Fragmanets d'objectes d'ús quotidià

5.5. Acumulacions

5.5.1. Variació de l'assamblaix

5.5.2. S'acumulen objectes iguals o d'ús similar

6. FORMA I ELEMENTS PLÀSTICS

6.1. FORMA

6.1.1. RELLEU

6.1.1.1. Adherida a un pla que sobresurt amb diferent gruixuda.

6.1.1.1.1. Baix relleu

6.1.1.1.2. Exenta

6.1.1.1.3. Mig relleu

6.1.1.1.4. Relleu enfonsat

6.1.2. ABSENTA

6.1.2.1. Ple volum

6.1.2.2. Representada en tres dimensions

6.1.2.3. Relació amb l'espectador

6.1.2.3.1. Unifacialitat

6.1.2.3.2. Multifacialitat

6.2. ELEMENTS PLÀSTICS

6.2.1. Sòlids compactes

6.2.1.1. Predomina el ple sobre el buit

6.2.2. Plans

6.2.2.1. Superfície bidimensional

6.2.2.2. Formes

6.2.2.2.1. Geomètriques

6.2.2.2.2. Orgàniques

6.2.2.3. Es poden corbar o doblegar

6.2.2.4. Talls i incissions

6.2.2.5. Tècniques

6.2.2.5.1. Seriació

6.2.2.5.2. Repetició

6.2.3. Línies

6.2.3.1. Forma

6.2.3.1.1. Recta

6.2.3.1.2. Corba

6.2.3.1.3. Lliure

6.2.3.1.4. Ziga zaga

6.2.3.1.5. Poligonal

6.2.3.2. Posició

6.2.3.2.1. Horitzontal

6.2.3.2.2. Vertical

6.2.3.2.3. Obliqua

6.2.3.2.4. Entrecreuades

6.2.4. Combinació de les tres

7. ELEMENTS EXPRESSIUS DE L'ESCULTURA

7.1. ACABAT

7.1.1. Es relaciona amb

7.1.1.1. Les qualitats matèriques que trobem en la superfície de l'escultura

7.1.2. Està condicionat

7.1.2.1. Tipus de material

7.1.2.2. Eines emprades per l'artista

7.1.3. Textures i qualitats tàctils

7.1.3.1. Textura

7.1.3.1.1. Acabat de la superfície de tots els materials

7.1.3.1.2. Es percep de manera

7.2. COLOR

7.2.1. Element més expressiu de l'art

7.2.1.1. poden utilitzar

7.2.1.1.1. El color del propi material

7.2.1.1.2. Policromades

7.3. LLUM

7.3.1. Llum pròpia

7.3.2. Llum que emet el focus lluminós

7.3.3. l'ombra

7.3.3.1. Combinació

7.3.3.1.1. Inseparables

7.3.3.1.2. Complementàries

7.3.3.2. L'escultura genera

7.3.3.2.1. Ombres pròpies

7.3.3.2.2. Ombres projectades

7.3.4. Ens ajuda a comprendre

7.3.4.1. Volum

7.3.4.2. Forma

7.3.4.3. Efectes

7.3.4.3.1. Relleu

7.3.4.3.2. Contrast

7.3.4.3.3. Textura

7.3.4.4. Gràcies a les obres

7.3.4.4.1. Relació que s'estableix entre les parts que conformen l'escultura

7.3.4.4.2. Relació entre altres objectes d'aquesta escultura

7.3.5. Il·luminació

7.3.5.1. Fa canviar el sentit escultòric d'una ombra

7.3.5.1.1. Matissos

7.3.6. Focus il·luminant

7.3.6.1. Emet una llum que incideix sobre la escultura

7.3.6.1.1. Natural

7.3.6.1.2. Artificial

7.3.6.2. Utilització

7.3.6.2.1. Factor expressiu

7.4. Escultura abstracte

7.4.1. Els volums s'aguanten sobre els vèrtex

7.4.1.1. Predominen les línies inclinades

7.5. Tipus d'escultura

7.5.1. Escultura contemporànes

7.5.1.1. Llum artificial utilitzada com un metal escultòric més

7.5.1.2. Canvis en les obres

7.5.1.2.1. Moviment

7.5.2. Escultura abstracte

7.5.2.1. Els volums s'aguanten sobre els vèrtex

7.5.2.1.1. Predominen les línies inclinasdes

7.5.3. Escultura figurativa

7.5.3.1. Els personatges ofereixen acrobàcia

7.5.3.1.1. Moviment