Mediakasvatus ja some

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mediakasvatus ja some by Mind Map: Mediakasvatus ja some

1. Ohjeet

1.1. Kirjoituksista käsittelisi ”lasten sosiaalista mediaa”, eli sosiaalista mediaa osana opetusta ja suhteessa uuteen opsiin. Yksi kirjoituksen rooleista voisi olla myös antaa työkaluja ja konkreettisia neuvoja sosiaalisen media hyödyntämiseen opetuksessa

1.2. Laajuus 15-20 sivua

1.3. Mediakasvatuksen käsikirja on tarkoitettu oppaaksi kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille ja asiantuntijoille sekä nykypäivän mediakulttuurin ja mediakasvatuksen kentästä kiinnostuneille. Kirja soveltuu myös alan oppikirjaksi yliopistoihin ja korkeakouluihin.

2. 3. Mitä nuoret haluavat koulun opetukselta? KASVATUS

2.1. Nuoret somessa ja some opetuksessa

2.1.1. Erityisesti nuoret toivoivat ilahduttavasti ”netiketin” opetusta, eli miten netissä tulisi käyttäytyä. Tämän lisäksi nuoret haluaisivat toistensa ymmärtävän, että nettiin lisätyt materiaalit myös pysyvät siellä. Toisaalta nuoret toivovat saavansa käyttökoulutusta ja oppia sosiaalisen median palveluiden käyttämiseen ja niissä toimimiseen myös kotoa. Vapaassa sanassa vastaajat toivat myös voimakkaasti esille Internetin vaaroja, jotka tulisi tiedostaa sosiaalisen median palveluja käytettäessä. Nuoret myös haluaisivat tietää, miten sosiaalisen median palveluita tulisi käyttää tehokkaasti, mitä siellä kannattaa sanoa ja millaista tietoa itsestä ja muista kannattaa jakaa.

2.2. Järjen käyttö, kriittinen ajattelu

2.2.1. Esim. Carita Kiilin tutkimukset lukiolaisten huonosta tiedonhaun osaamisesta ja lähdekriittisyydestä

2.2.1.1. http://www.parnet.fi/~finra/Presentations/Carita%20Kiili%20Fiksusti%20verkossa%3B%20Opettaja%20nettilukemisen%20tukijana%202014.pdf

2.2.1.2. Pohtimiskaavio Online inquiry tool

2.3. Turvallisuus, esim. jos tapaa nettitutun, niin tutustuu ensin live videon kautta ja varmistaa, että tapaamispaikka on turvallinen

3. 1. Miksi some opetukseen?

3.1. Tulevaisuuden taidot: Ajattelutavat 1. Luovuus ja innovaatio 2. Kriittinen ajattelu, ongelmanratkaisu ja päätöksentekokyky 3. Oppimaan oppiminen ja metakognitiiviset taidot Työtavat 4. Viestintä 5. Yhteisöllinen työskentely Työvälineiden hallinta 6. Informaation lukutaito 7. Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) lukutaito Elin- ja osallistumistavat 8. Paikallinen ja globaali kansalaisuus 9. Elämä ja työura 10. Henkilökohtainen ja sosiaalinen vastuu sekä kulttuurinen tietoisuus

3.2. Osa yleissivistystä, tärkeitä kaikilla elämänaloilla. Tärkeä kansalais-, oppimis- ja työelämätaito.

4. 2. Opettajan pitää tutustua somepalveluihin

4.1. Yleiset somepalvelut, voi aloittaa vaikkapa Facebookista, YouTubesta ja Instagramista. Snapchat ja WhatsApp nuorille tärkeitä.

4.2. Kirjautuminen eri palveluihin ja ajankäyttö yleisiä kysymyksiä

4.3. Konkreettisesti: yhteiset pelisäännöt somen käytölle

5. 4. Some ja monilukutaito - OPPIMINEN

5.1. Mitä monilukutaito on: Opetussuunnitelmat uudistuvat: tekstien lukijasta ja kirjoittajasta monilukutaituriksi

5.2. Mediakasvatus ja monilukutaito: Mediakasvatus ja monilukutaito – käsitteiden pohdintaa

5.3. Pirjo SInko: Tavoitteena monilukutaito OPS 2016 - Blogi

5.4. Uudet lukutaidot kuten nettilukutaito: lukea, kirjoittaa ja osallistua

5.5. Monilukutaito näkyy konkreettisesti siinä, miten monia eri merkitystasoja ja merkityksiä tekstissä tunnistetaan

5.6. Monilukutaito lukion opetuksessa

5.7. Käytännön harjoituksia, ks. Monilukutaito lukion opetuksessa

6. 5. Osallistumistaitoja opitaan yhteisöllisen oppimisen projekteissa - OPETUS

6.1. Tarkoituksena on, että yhteisöllinen oppiminen käynnistää yksilötasolla ymmärtävän oppimisen mekanismeja, eli sitä, että oppijat: selittävät ajatteluaan ja välittävät tietoa toisilleen, arvioivat tietoa kriittisesti, esittävät kysymyksiä, rakentavat uutta tietoa, ratkaisevat ongelmia ja soveltavat oppimaansa.

6.2. Konkreettisesti: käytetään erilaisia yhteisöllisä työtapoja, käytännössä opetuksessa ne ovat yhteisöllisiä pedagogisia malleja.

6.3. Opetuksen somepalvelut käyttöön. Google Classroom, O365 jne.