Get Started. It's Free
or sign up with your email address
L'ESCULTURA by Mind Map: L'ESCULTURA

1. MÈTODES DE REALITZACIÓ

1.1. TRADICIONAL

1.1.1. MODELATGE

1.1.1.1. Dona forma al material amb dits i eines

1.1.1.2. Consisteix en afegir materials

1.1.2. TALLAT

1.1.2.1. Consisteix en treure grans parts sobrants del material

1.1.3. BUIDATGE

1.1.3.1. Creació d'un motlle amb materials moldeables i omplir-lo

1.2. Segle XX

1.2.1. Assemblage

1.2.1.1. Procés artístic per aconseguir el volum, col·locant objectes no artístics.

2. EINES

2.1. Pedra

2.1.1. Punter

2.1.1.1. Instrument punxegut que forada i escantella

2.1.2. Cisells

2.1.2.1. Tall recte

2.1.2.2. Tall corbat

2.1.2.2.1. Superfícies convexes i concaves

2.1.3. Trepant

2.1.3.1. Actua per fusió amb una punxa llarga per realitzar forats

2.2. Fusta

2.2.1. Destrals

2.2.1.1. Talla gubies i enformadors

2.2.2. Raspes de diferents mides

2.3. Argila

2.3.1. Mans

3. ELEMENTS EXPRESSIUS

3.1. Acabat

3.1.1. es relaciona amb

3.1.1.1. les qualitats matèriques que trobem en la superfície de l'escultura

3.1.2. es considera

3.1.2.1. superfície polida i brillant

3.1.2.2. textures i qualitats tàctils

3.1.3. textura

3.1.3.1. acabat de la superfície de tots els materials objectes i els éssers vius

3.1.3.2. la percebem com una sensació

3.1.3.2.1. tàctil

3.1.3.2.2. visual

3.1.3.3. tipus de textures

3.1.3.3.1. tàctils

3.1.3.3.2. de superfície

3.1.4. color

3.1.4.1. sense color

3.1.4.2. policromades

3.1.4.2.1. tots els colors aplicats a la superfície

3.1.5. la llum i l'ombra

3.1.5.1. llum

3.1.5.1.1. tipus

3.1.5.1.2. segons direcció

3.1.5.2. l'ombra

3.1.5.2.1. ombres pròpies

3.1.5.2.2. ombres projectades

4. CANVIS AL LLARG DEL TEMPS

4.1. moviment

4.1.1. virtual

4.1.1.1. consisteix en

4.1.1.1.1. veure moviment on no n'hi ha

4.1.1.2. recursos

4.1.1.2.1. multiplicació de línies

4.1.1.2.2. disposició inestable

4.1.1.2.3. congelat

4.1.1.2.4. moviment amb potència

4.1.2. real

4.1.2.1. implica

4.1.2.1.1. desplaçament de les formes de l'escultura

4.1.2.2. pot ser

4.1.2.2.1. previsible

4.1.2.2.2. imprevisible

5. MATERIALS

5.1. Pedra

5.1.1. diferents tipus com

5.1.1.1. Calcària

5.1.1.2. Alabastre

5.1.1.3. Marbre

5.1.1.4. Gres

5.1.1.5. Granit

5.1.2. procés de treball

5.1.2.1. Desbastat

5.1.2.1.1. Eliminació de grans masses de matèria

5.1.2.2. Allisat amb perdre tosca i abresiu

5.1.2.2.1. Es frega la superfície fins a deixar-la brillant

5.2. Fusta

5.2.1. diferents tipus com

5.2.1.1. Boig

5.2.1.2. Caoba

5.2.1.3. Noguera

5.2.2. procés de treball

5.2.2.1. Desbastat

5.2.2.1.1. Peces diferents que s'uneixen amb espigues i es peguen amb cola

5.2.2.2. Acabat

5.2.2.2.1. Sense acabat

5.2.2.2.2. Proliconia

5.2.2.2.3. Deurat

5.2.2.2.4. Encarnat

5.3. Argila

5.3.1. maneres de presentar-les

5.3.1.1. obra definitiva

5.3.1.1.1. terracota

5.3.1.1.2. ceràmica

5.3.1.2. material per esbossos

5.3.1.3. motlles per treballar amb altres materials

5.4. Ferro

5.4.1. maneres de treballar-lo

5.4.1.1. repujat

5.4.1.1.1. colpejar xapes en fred o en calent per donar la forma que es vol

5.4.1.2. soldadura elèctrica

5.4.1.2.1. fon un electró de ferro pel pas del corrent elèctric per unir superfícies

5.4.1.3. soldadura autòjana

5.4.1.3.1. per addició

5.4.2. es presenta

5.4.2.1. fos

5.4.2.2. plaques tallades

5.4.3. diferents tipus com

5.4.3.1. bronza

5.4.3.1.1. tècnica de la fosa a la cera perduda

5.5. Materials nobles

5.5.1. Or

5.5.2. Argent

5.5.3. Hade

5.5.4. Exabeja

5.5.5. Bore

5.6. Segle XX

5.6.1. Materials

5.6.1.1. Acer inoxidable

5.6.1.2. formigó

5.6.1.2.1. motlle

5.6.1.2.2. blocs tallats

5.6.1.3. Ferro

5.6.1.4. Tela encolada

5.6.1.5. Cartró

5.6.1.6. Plàstics

5.6.1.7. Materials acrílics

5.6.1.8. Materials d'ús cotidià

5.6.1.9. Materials de rebuig

5.6.2. per fer esbossos

5.6.2.1. paper

5.6.2.1.1. tipus de contruccions

5.6.2.1.2. tipus de paper

5.6.2.2. cartró

5.6.2.2.1. utilitats

5.6.2.2.2. origen

5.6.2.3. cartró ploma

6. FORMA I ELEMENTS PLÀSTICS DE L'ESCULTURA

6.1. Forma

6.1.1. Excemta

6.1.1.1. És aquella que es presnta en tres dimensions

6.1.1.2. Relació amb l'expectador

6.1.1.2.1. Unifecialitat

6.1.1.2.2. Multifecialitat

6.1.2. Relleu

6.1.2.1. Qan sobre surt de un pal a major o menor mesura (sobresurt més de la meitat dela escultura)

6.1.2.2. Mig relleu

6.1.2.2.1. Només sobresurt la meitat de l'esculrura

6.1.2.3. Bais relleu

6.1.2.3.1. Gruix inferior a miga figura

6.1.2.4. Relleu enfosat

6.1.2.4.1. S'enfosa cap el material pla en comptes de sobresar-se

6.2. Elements

6.2.1. Constituida

6.2.1.1. Sólids compactes

6.2.1.1.1. Formes similars a blocs masis

6.2.1.2. Línies

6.2.1.2.1. Només tenen contorn

6.2.1.2.2. Línies escultoriques

6.2.1.2.3. Formes

6.2.1.2.4. Maneras d'expresar

6.2.1.3. Plans

6.2.1.3.1. Superfíci bidimensionals que poden tenir gruix

6.2.1.3.2. Es poden utilitzar:

6.2.1.3.3. Formes

6.2.2. Espai

6.2.2.1. Classificació

6.2.2.1.1. Positiu

6.2.2.1.2. Negatiu

6.2.2.2. Hem de tenir en compta

6.2.2.2.1. L'escultura és especial, es a dir, que té que ocupar un espai

6.2.2.2.2. On esta ubicada

6.2.2.2.3. Punt de vista

6.2.2.2.4. Distancia física entre escultura i espectador

6.2.3. Volum i tractament de l'espai

6.2.3.1. 3 diemnssions

6.2.3.1.1. Alçada

6.2.3.1.2. Amplada

6.2.3.1.3. Profunditat

6.2.3.2. Volum

6.2.3.2.1. Tencat

6.2.3.2.2. Intern

6.2.3.2.3. Obert

6.2.3.2.4. Tou

6.2.3.2.5. Assemblats