ศิลปะ (ศิลปะ)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ศิลปะ (ศิลปะ) by Mind Map: ศิลปะ (ศิลปะ)

1. ความหมายของศิลปะ

1.1. ศิลปะ คือ การเลียนแบบธรรมชาติ

1.1.1. "ธรรมชาติ" เป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิด แรงบันดาลใจ (เหมือนกับไอแซก นิวตัน ที่เขาได้แรงบันดาลจากการหล่นของลูกแอปเปิ้ล ทำให้เขาเริ่มหันมาสนใจและศึกษาเกี่ยวกับมัน จนค้นพบ "แรงโน้มถ่วงของโลก")

1.2. ศิลปะ คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น

1.2.1. ศิลปะไม่ใช่สิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้น แต่เป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้ "ธรรมชาติ"เป็น "แรงบันดาลใจ" ในการสร้างศิลปะ

1.3. ศิลปะ คือ สิ่งที่ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก ทัศนคติของมนุษย์

1.3.1. สิ่งที่ทำให้เกิดพวกนี้คือ "สิ่งเร้า" โดยสิ่งเร้า แบ่งเป็น 2 ประการ คือ สิ่งเร้าจากภายนอก และสิ่งเร้าจากภายใน

1.3.1.1. "สิ่งเร้าภายนอก" คือ สภาพรอบตัวที่มีผลกระทบกับอารมณ์ ความรู้สึก

1.3.1.2. "สิ่งเร้าภายใน" คือ การที่เราเข้าใจอะไรบางอย่าง แล้วสื่อออกมาเป็นอารมณ์ เช่น การที่เราเห็นภาพของในหลวงในช่วงวันที่ 13 ต.ค 59 ในโทนสีขาวดำ ในความเข้าใจของเรา สีขาว-ดำนั้นหมายถึง การไว้อาลัยให้กับผู้ล่วงลับ และสิ่งที่จะเกิดตามมาคือ ความเศร้า ความเสียใจ

1.3.2. สิ่งเร้า [ตัวกระตุ้น] > ความรู้สึก [การที่เราได้รับรู้และสัมผัสถึงสิ่งต่างๆที่มากระทบ] > อารมณ์ [ภาวะความรู้สึกทางใจที่เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งกระตุ้น] >ทัศนคติ [ความรู้สึกนึกคิดที่บุคคลมีต่อสิ่งต่าง] เช่น ถูกแม่ห้ามไม่ให้ออกไปข้างนอก(สิ่งเร้า) > ไม่ชอบใจ(ความรู้สึก) > หงุดหงิดแม่(อารมณ์) > ไม่ชอบ ไม่อยากให้แม่มายุ่งกับชีวิต(ทัศนคติ)

2. ศิลปะ ประกอบไปด้วย 3 ส่วน

2.1. ความงาม

2.2. จุดมุ่งหมายที่แน่นอน

2.3. ความคิดสร้างสรรค์

3. ศิลปะ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ

3.1. วิจิตรศิลป์ (ศิลปะบริสุทธิ์) Fine Art

3.2. ประยุกต์ศิลป์ Applied Art

4. น.ส.สุทธาธินี ศรีษะบุตร ชั้น สนท.1 เลขที่ 3