Konstrukcjonizm Paperta rozpoczął się od Konstruktywizmu Piageta, który badał jak dzieci tworzą w...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Konstrukcjonizm Paperta rozpoczął się od Konstruktywizmu Piageta, który badał jak dzieci tworzą wiedzę. W latach 1958-1963 Papert pracował w Centrum Epistemologii Genetycznej Piageta. Piaget zatrudnił Paperta żeby lepiej zrozumieć jak dzieci uczą się matematyki. by Mind Map: Konstrukcjonizm Paperta rozpoczął się od Konstruktywizmu Piageta, który badał jak dzieci tworzą wiedzę. W latach 1958-1963 Papert pracował w Centrum Epistemologii Genetycznej Piageta. Piaget zatrudnił Paperta żeby lepiej zrozumieć jak dzieci uczą się matematyki.

1. Dr. Andrzej Walat 8 zasad wziął z tekstu Garego Stagera "Papertian Constructionism and the Design of Productive Contexts for Learning" wygłoszonym w Warszawie na konferencji EUROLOGO 2005. http://stager.org/articles/eurologo2005.pdf

2. Wydano 1500 egzemplarzy po polsku, PWN chciał zniszczyć 1100, bo nikt nie chciał ich kupować. Ocalił je prof. Sysło i jeszcze w 2018 roku rozdawał je laureatom konkursu informatycznego Bóbr.

3. Konstrukcjonizm w Polsce istnieje w środowisku dydaktyków informatyki i to niestety niewielu z nich oraz osób zainteresowanych LOGO, które jako język jest coraz mniej używane.

4. Papert opisał teorię w kilku esejach i książkach

4.1. "The Connected Family: Bridging the Digital Generation Gap" (1996)

4.2. "The Children's Machine: Rethinking School In The Age Of The Computer" (1994)

4.3. "Mindstorms, children, computers and powerful ideas" (1980) polskie tłumaczenie (1996) http://worrydream.com/refs/Papert%2520-%2520Mindstorms%25201st%2520ed.pdf

4.4. "Construcionism" (1991) wraz z Idit Harel http://web.media.mit.edu/~calla/web_comunidad/Reading-En/situating_constructionism.pdf

5. Dziełem edukacyjnym oraz praktyczną implementacją idei konstrukcjonizmu był język LOGO. Środowisko programowania dla dzieci było inspiracją dla wielu naukowców i pierwszym językiem programowania dla trudnej do oszacowania liczby dzieci. To po zapoznaniu się z LOGO Alan Kay (twórca min. programowania obiektowego) stworzył koncepcję Dynabook z którego wywiodło się One laptop per child.

5.1. To dzięki LOGO i środowisku matematyków konstrukcjonizm trafił do Polski. Jego wielkim propagatorem był dr. Andrzej Walat, nazwany przez to w środowisku dydaktyków informatyki "Pierwszym Żłowiem Rzeczpospolitej". Dr. Walat stowrzył nieliczne teksty o konstrukcjonizmie po polsku min. popularny w CNK "8 zasad konstrukcjonizmu". https://en.wikipedia.org/wiki/Logo_(programming_language)

6. Papert rozwijał swoje idee w ramach:

6.1. Future of Learning MIT group (1997 -2005) http://learning.media.mit.edu/

6.2. Epistemology and Learning group w ramach MIT Media Lab

7. Papert w 1999 roku dla magazynu Time napisał krótki tekst o Piagecie http://www.papert.org/articles/Papertonpiaget.html

8. W 2017 roku odbyło się seminarium/ ceremonia upamiętniające życie Paperta. Warto zobaczyć 5 godzin nagrania lub wybrane fragmenty gdzie o Papercie mówią największe umysły MIT i jego współpracownicy oraz rodzina. https://www.media.mit.edu/videos/seymour-2017-01-26/

9. Resnick oraz Kafai w 1996 roku zredagowali "Constructionism in Practice: Designing, Thinking, and Learning in a Digital World"https://www.questia.com/library/3436068/constructionism-in-practice-designing-thinking

10. Fablearn jest połączeniem idei konstrukcjonizmu z ideą fab labów i makerspaceów w edukacji. http://fablearn.org/

11. Scratch jest wizualnym językiem programowania wywodzącym się od Logo. W jakimś stopniu w powstaniu uczestniczył też Papert. Być może Scratch jest w stanie urzeczywistnić wizję Paperta na masową skalę: dzieci programujące komputery. Jest coraz bardziej powszechny w polskich szkołach. https://scratch.mit.edu/

12. Różnicę pomiędzy Konstruktywizmem Piageta a Konstrukcjonizmem Paperta opisała prof. Edith Ackerman, która pracowała zarówno z Piagetem, Papertem jak z Exploratorium w San Franciso http://learning.media.mit.edu/content/publications/EA.Piaget%20_%20Papert.pdf

13. Przy okazji ciekawy artykuł Stagera: "Wanna be a school reformer? Do your homework", pisze w nim min. o Papercie. https://medium.com/@garystager/wanna-be-a-school-reformer-you-better-do-your-homework-2010-fdfba2d479c0

14. Akademicko aktywni są głównie dwaj uczniowie Papperta: Mitchel Resnick, który jest jego doktorantem oraz Paolo Blikstein, który skończył Future of Learning Group na MIT

14.1. Mitchel Resnick (MIT prof) kontynuuje dzieło Paperta w ramach MIT Lifelong Kindergarten group, stworzył Scratch oraz konsultował LEGO Mindstorms. https://www.media.mit.edu/groups/lifelong-kindergarten/overview/

14.2. Paolo Blikstein (Stanford 'Visiting prof) prowadzi Transformative Learning Technologies Lab na Graduate School od Education na Stanfordzie dla edukatorów i inżynierów Beyond Bits and Atoms, dużo publikuje. Stowrzył sieć Fablearn, gdzie połączył ruch makerski i podejście konstukcjonistyczne https://tltl.stanford.edu/

14.3. Dr. David Cavallo był dyrektorem Future of Learning MIT group a później One Laptop per Child. Prawdopodobnie aktywny akdemicko w Brazylii, brakuje anglojęzycznych źródeł.

15. Uczniowie Paperta w większości zajmują się Konstrukcjonizmem praktycznie

15.1. Idit Harel (PhD) prowadzi firmę Globaloria i promuje konstrukcjonistyczne podejście do MOOC'ów https://en.wikipedia.org/wiki/Idit_Harel#Constructionist_MOOCs

15.2. Gary Stager (PhD) zajmuje się edukacją nauczycieli, jest konsultantem edukacyjnym. Jest aktywny w social mediach oraz prowadzi archiwum online Paperta. Aktywny w ruchu makerskim organizauje coroczne nie-konferencje (non-conference) dla nauczycieli "Constructing modern knowledge" https://medium.com/@garystager/cmk-2018-is-back-for-an-11th-year-c6f0c27fc9e3

15.3. Yasmin Kafai (PhD) wykładała do 2008 roku na Graduate School of Education University of Pennsylvania i publikuje dużo książek popularyzatoskich http://www.yasminkafai.com/

16. Gary Stager prowadził codzinnego bloga/ archiwum o Papercie Daily Papert http://dailypapert.com/

17. Poza środowiskiem osób zajmujących się technologią w edukacji Konstrukcjonizm jest mało znany i też nie wszystkie osoby zajmujące się tym obszarem podzielają te stanowisko. Ze względów na praktyczne zastosowania, teoria jest też popularna w Centrach Nauki. Jakkolwiek Konstruktywizm jako teoria epistemologiczna a także pedagogiczna i w edukacji rozwijał się osobno jako kontynuacja myśli Wygotskiego, Piageta i Ernesta von Glaserdfelga.

18. Książka Stagera jest idealna w temacie PP Invent To Learn – Making, Tinkering, and Engineering in the Classroom https://inventtolearn.com/