Konstrukcjonizm Paperta rozpoczął się od Konstruktywizmu Piageta, który badał jak dzieci tworzą wiedzę. W latach 1958-1963 Papert pracował w Centrum Epistemologii Genetycznej Piageta. Piaget zatrudnił Paperta żeby lepiej zrozumieć jak dzieci uczą się matematyki.

by Krzysztof Wiatr 03/22/2018
553