ĐỪNG ...ĐÁNH RƠI THỜI GIAN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ĐỪNG ...ĐÁNH RƠI THỜI GIAN by Mind Map: ĐỪNG ...ĐÁNH RƠI THỜI GIAN

1. TO DO LIST

1.1. Note lại THẬT CHI TIẾT công việc & thời gian hoàn thành các công việc cần làm

1.2. Xem mình cần/có bao nhiêu thời gian, bao nhiêu công việc phải làm

1.3. Tạo bảng thời gian khái quát để làm các công việc đó là bao nhiêu? & chi tiết các công việc nhỏ (nhớ tính cả các vấn đề phát sinh)

1.3.1. Nên sử dụng Ứng dụng mindmap trực quan

1.4. Xếp lịch làm việc ưu tiên cao, đến thấp.

1.5. Nếu quá nhiều việc quan trọng thì nên xem lại từ đầu, giảm cấp các công việc cảm thấy ko quan trọng.

1.6. Có lịch dự phòng hoặc khoảng thời gian trống để làm những việc dở dang hoặc việc đột suất phát sinh.

1.7. Định kỳ phân tích lại các công việc và thời gian đã làm để xem hiệu quả và việc sử dụng thời gian đến đâu.

1.8. Các công việc trong ngày nên chia nhỏ ra, lưu ý không nên để các công việc kéo dài quá 2 tiếng để hoàn thành.

1.9. Tạo danh mục cho công việc. (Vd: Ngoại giao, CV chính, CV chờ....)

1.10. Nếu làm việc nhóm hãy chia nhỏ công việc ra ghi chi tiết cho từng người.

1.11. Đặt mục tiêu SMART

1.12. Bắt đầu mục tiêu bằng bức tranh lớn với kế hoạch 10 năm sau đó cắt nhỏ thành từng năm, tháng, ngày.

1.13. Cuối cùng sẽ lập kế hoạch cho từng mục tiêu nhỏ.

1.14. Mục tiêu nên là sự thay đổi trình độ & bước tiến chứ không nên đặt là kết quả nào đó.

1.15. Mục tiêu đặt theo hiệu suất ko nên theo hiệu quả, vì đôi khi hiệu quả nó còn liên quan tới nhưng vấn đề ngoại cảnh,

1.16. Lưu ý khi lập kế hoạch cuộc đời

2. QUẢN LÝ THỜI GIAN HIỆU QUẢ

2.1. 1. Luôn luôn ghi chép

2.1.1. Sử dụng ứng dụng Evernote

2.1.2. Sử dụng Google Drive + hẹn giờ

2.1.3. Sử dụng các phần mềm hoặc note khác ....

2.2. 2. Lập kế hoạch chi tiết hàng ngày + Tuần + Tháng + Năm

2.3. 3. Tính toán các công việc quan trọng trong ngày.

2.4. 4. Áp dụng phần mềm & công nghệ để nhắc việc & Quả lý thời gian

2.5. 5. Thường xuyên rà soát lại công việc và kế hoạch

2.6. 6. Rà soát các công việc đã làm được và chưa làm được để biết để giải quyết

2.7. 7. Đôi khi cần dừng lại để xem mình có cần làm tiếp hoặc cắt bỏ 1 công việc nào đó không

2.8. 8. Lưu ý các công việc mình làm hiệu quả CHỨA CHẮC ĐÃ phải là những công việc quan trọng.

2.9. 9. Tránh cam kết deadline các công việc trùng nhau.

2.10. 10. Nên có thời gian dự phòng giữa các công việc

2.11. 11. Lập ra các danh sách thói quen xấu cần bỏ đi.

2.12. 12. Bỏ đi điện thoại, email, facebook + tin tức vớ vẩn tránh mất thời gian.

2.13. 13. Phải suy nghĩ trước khi làm việc và lên kế hoạch để làm việc cho hiệu quả.

2.14. 14. Học cách từ chối các công việc không cần thiết

2.15. 15. Chuẩn bị kỹ các vấn đề trước các cuộc gặp gỡ

2.16. 16. Không quá cầu toàn

2.17. 17. Học cách phân loại công việc theo nguyên tắc Eisenhower đến tổng thống Mỹ cũng phải dùng (goo.gl/Hb8JLH)