BAB 3: Tamadun ISLAM: Peradaban Islam dan merujuk kepada pencapaian manusia dalam aspek kerohania...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BAB 3: Tamadun ISLAM: Peradaban Islam dan merujuk kepada pencapaian manusia dalam aspek kerohanian dan kebendaa by Mind Map: BAB 3: Tamadun ISLAM: Peradaban Islam dan merujuk kepada pencapaian manusia dalam aspek kerohanian dan kebendaa

1. PRINSIP

1.1. AKIDAH MANTAP

1.2. KESUCIAN & KEHARMONIAN

1.3. PENGABDIAN DIRI KEPADA ALLAH

1.4. TUGAS KHALIFAH

1.5. NILAI KEMANUSIAAN DAN NILAI KEBENDAAN

2. SUMBER

2.1. AL-QURAN

2.1.1. Prinsip asas

2.1.2. Pendorong kejayaan manusia

2.2. AL-SUNNAH

2.2.1. Menjelaskan al-Quran

2.2.2. Sumber inspirasi untuk membangun dan memajukan tamadun

2.3. IJTIHAD

2.3.1. ananlisis secara berhati-hati

2.3.2. Permasalahan baharu

2.3.3. gabungan naqli dan aqli

2.4. BUDAYA DAN TAMADUN LAIN

2.4.1. Tidak becanggah dengan agama

2.4.2. Asimilasi secara berhati-hati

3. KONSEP

3.1. MADANI

3.2. TAMADUN

3.3. MADANIYYAH

3.4. THAQAFAH

4. PANDANGAN SEMESTA

4.1. Huquq Allah SWT

4.2. Huquq al- ’Ibad

4.3. Huquq al- ’Alam

5. MATLAMAT

5.1. KHALIFAH YANG KENAL DIRI DAN TUJUAN HIDUP

5.2. CARA HIDUP SISTEMATIK

5.3. MELAHIRKAN MANUSIA DENGAN ASAS AQIDAH YANG BETUL

5.4. MENJAGA

5.4.1. Agama

5.4.2. Nyawa

5.4.3. Akal

5.4.4. Keturunan

5.4.5. Harta