Get Started. It's Free
or sign up with your email address
K O N F L I K T by Mind Map: K O N F L I K T

1. liigid

1.1. Infokonflikt

1.2. Väärtuskonflikt

1.3. eesmärgikonflikt

1.4. Vajaduste konfliktid

2. Lahendamine

2.1. Vältimise

2.2. Kohanemise

2.3. Kompromiss

2.4. Võitlus

2.5. Koostöö

3. Tagajärjed

3.1. Rikub suhteid

3.2. Rikub tervist

3.3. Halb enesetunne

3.4. Vägivald

4. Sisemine

5. Välimine

6. Miks konflikt tekib?

6.1. Erinevast informeeritusest

6.2. Erinevatest hinnangutest ja tõlgendamisest.

6.3. Erinevatest eesmärkidest

6.4. Erinev kasvatus, raske lapsepõlv

6.5. Erinevad poliitilised ja usulised vaated

6.6. Teisele kahju tekitamise eesmärgil kasutatakse pilkeid ja solvanguid

6.7. Kokkuleppeni mittejõudmine