Kool

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kool by Mind Map: Kool

1. Õpilased

2. Õpetaja

2.1. New node

3. Matemaatika

4. Muusika

5. Aula

6. Eesti keel

7. Inglise keel

8. Prantsuse keel

9. Avar klassiruum

10. Klassiruum

11. Arvutiklass

12. Spordiplats

13. Käsitööklass

14. Söökla

14.1. New node

15. Pinginaaber