Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Thema 12,13,14 by Mind Map: Thema 12,13,14
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Thema 12,13,14

Thema 12: Socialisatie

Gezin

Invloed van school

school heeft invloed op verschillende dingen. Bijv. opvoeding.

Invloed:buurt,club,maatschapij

buurt,club,maatschappij hebben ook invloed op jou gedrag

milieuspecifieke socilisatie

geslachtspecifieke socialisatie

Invloed van computers, massamedia

Samengaan van invloedsferen

Alle invloeden komen samen tot 1 geheel

Thema 13: Hechting

Besef dat je de leerling deelt

niet 1 persoon voor jezelf zien maar met meerdere mensen delen

cyclus van afscheid nemen

Cyclus van opnieuw beginnen

Hechting en inrichting van klaslokaal

iets hechten aan een lokaal en het inrichten van het lokaal, hoe wat waar staat

Gezonde hechting

ongezonde hechting

Thema 14

transparantie

betrouwbaarheid

is de mate waarin men op iets of iemand kan vertrouwen

belangstelling

iets wat je leuk vind of interesse in hebt

verantwoordelijk eigen leven

gelijkwaardig in vertrouwen