Ölçme ve Değerlendirme

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ölçme ve Değerlendirme by Mind Map: Ölçme ve Değerlendirme

1. Güvenirlik

2. Sistematik hata

3. GÜVENİRLİK TÜRLERİ

4. DEGERLENDİRME

5. Sabit hata

6. HATA KAYNAKLARI

7. HATA ÇEŞİTLERİ

8. DOLAYLI-DOLAYSIZ ÖLÇME

9. GECERLİK TÜRLERİ

9.1. Hedef davranis

10. Doğrudan Ölçme

11. BELİRTKE TABLOSU

12. TESADÜFİ HATA

13. ALTERNATİF ÖLÇME ARAÇLARI

14. Ürün

15. Sistematik hata

16. Kapsam geçerliliği

17. Ölçüm

18. Süreç

19. Etkinlik

20. Kazanımlar

21. Program

22. Ürün Odaklı Ölçme

23. Süreç Odaklı Ölçme

24. Yazılı Yoklama

25. Sözlü Yoklama

26. Y

27. Öğretmene

28. Madde

29. Kullanışlılık

30. Eşleştirme

31. Tesadüfi hata

32. Sabit hata