Ölçme ve Değerlendirme

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ölçme ve Değerlendirme by Mind Map: Ölçme ve Değerlendirme

1. GÜVENİRLİK TÜRLERİ

2. DEGERLENDİRME

3. Sabit hata

4. HATA KAYNAKLARI

5. HATA ÇEŞİTLERİ

6. DOLAYLI-DOLAYSIZ ÖLÇME

7. TESADÜFİ HATA

8. Ürün

9. Sistematik hata

10. Süreç

11. Etkinlik

12. Kazanımlar

13. Program

14. Süreç Odaklı Ölçme

15. Sözlü Yoklama

16. Öğretmene

17. Eşleştirme

18. Güvenirlik

19. Sistematik hata

20. GECERLİK TÜRLERİ

20.1. Hedef davranis

21. Doğrudan Ölçme

22. BELİRTKE TABLOSU

23. ALTERNATİF ÖLÇME ARAÇLARI

24. Kapsam geçerliliği

25. Ölçüm

26. Ürün Odaklı Ölçme

27. Yazılı Yoklama

28. Y

29. Madde

30. Kullanışlılık

31. Tesadüfi hata

32. Sabit hata