Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Islam by Mind Map: Islam

1. Mekka

1.1. Muhammed er født der i 500 efter Kristus

1.2. Man dyrkede Allahs døtre

2. Salam = Fred

3. Kun en sand religion og Muhammed er det udvalgte sendebud og Allah er den eneste gud. Alle der afviser hans forkyndelser vil se helvede og åbne paradis for alle de som omfavner Islam.

4. Muhammed

4.1. Grundlægger af Islam

4.2. Får forkyndt Koranen igennem ærkeengel Gabriel - i al hira grotten i 610 ca.

4.3. En fattig af gren kuraisos

4.4. Far døden før han blev født og moderen da han var 6 år gammel, han voksede op hos farbroderen

4.5. Han giftede sig med Khadija(døde 619), en enke, fik 6 børn, Fatima overlevede og giftede sig med Ali

4.6. Dernæst efter Khadijas død giftede Muhammed sig med 10 andre kvinder

4.7. Død 632 i Medina

5. Præreligion

5.1. al-Lat = himmelgudindende,solen)

5.1.1. Al-uzza krigs og kærlighedsgudindenden og Al-Manat skæbnegudinden

5.2. Polyteister

5.3. Skæbnen er fastlagt lidt ala old

5.4. djinner, onde ånder

5.5. Allah var verdenskaber og regnensgiver

6. Medina

6.1. En anderkendt mægler

6.2. Siden den ubestridte leder og kort før hans død blev herre over hele arabien