SOCJOLOGIA-przedstawiciele

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SOCJOLOGIA-przedstawiciele by Mind Map: SOCJOLOGIA-przedstawiciele

1. Emil Durkheim

1.1. objął pierwszą katedrę socjologii w Europie w 1895r. w miejscowości Bordeaux

1.2. francuski filozof, socjolog i pedagog

2. Max Weber

2.1. są to początki modelu humanistycznego

2.2. w 1919r. powstaje katedra socjologii w Niemczech w Monachium

2.3. niemiecki socjolog, filozof, prawnik i ekonomista

3. August Comte

3.1. wprowadził nazwę socjologia w 1838r.

3.2. francuski filozof i pozytywista

3.3. urodzony w roku 1798, zmarł w 1857 roku

4. Herbert Spencer

4.1. napisał pierwszą książkę pt. "Socjologia" w II połowie XIXw.

5. Try MeisterTask!

6. Florian Znaniecki

6.1. objął pierwsza katedrę w Polsce w Poznaniu w roku 1920.

6.2. polski filozof i socjolog