Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Politikos srautai by Mind Map: Politikos srautai

1. Problemų srautas

1.1. Sudaro problemos, į kurias valstybės politikos formuotojai atkreipia dėmesį.

1.1.1. Įvykiai

1.1.1.1. Katastrofos

1.1.1.2. Simboliai

1.1.1.3. Asmeniniai išgyvenimai

1.1.2. Rodikliai

1.1.2.1. Kiekybiniai duomenys

1.1.2.2. Valdžios renkami duomenys

1.1.3. Grįžtamasis ryšys, kuris teikia informaciją apie:

1.1.3.1. Nenumatytus padarinius

1.1.3.2. Gautus rezultatus

1.1.3.3. Nepasiektus tikslus

2. Politikos srautas

2.1. Tarsi “pirmykštė tyrė”, kurioje jungiasi idėjos

2.1.1. Vienos idėjos kyla į darbotvarkės paviršių, kitos grimzta į dugną

2.1.2. Idėja turi tenkinti įvairias sąlygas, kad išliktų

2.1.3. Aplinką sudaro politinės bendruomenės

2.1.3.1. Uždaros ir griežtai organizuotos

2.1.3.2. Atviresnės ir labiau fragmentuotos

2.1.4. Tyrės sandara kinta įvairiuose procesuose

2.1.4.1. Natūraliosios atrankos

2.1.4.2. Išlikimo

2.1.4.3. Jungimosi

2.1.4.4. Sunykimo

2.1.5. Kovos tyrėje rezultatas yra tam tikrų siūlymų sąrašas

3. Politinis srautas

3.1. Srautas, veikiantis atskirai nuo kitų,kurį sudaro keletas komponentų:

3.1.1. Valdymas

3.1.1.1. Jurisdikcijos kaita

3.1.1.2. Personalo kaita

3.1.2. Šalies nuotaikos

3.1.2.1. Viešoji nuomonė

3.1.2.2. Nuomonių klimatas

3.1.3. Konsensuso paieška

3.1.3.1. Derybos

3.1.3.2. Nuolaidos

3.1.3.3. Koalicijos

3.1.4. Organizacinės politinės jėgos

3.1.4.1. Spaudimo grupės

3.1.4.2. Partijos

3.1.4.3. Įstatymų leidybos politika