MỘT SỐ DỊCH VỤ CƠ BẢN CỦA INTERNET

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MỘT SỐ DỊCH VỤ CƠ BẢN CỦA INTERNET by Mind Map: MỘT SỐ DỊCH VỤ CƠ BẢN CỦA INTERNET

1. 3. THƯ ĐIỆN TỬ

1.1. Chuyển thông tin qua hộp thư điện tử

1.2. <tên truy cập>@<địa chỉ máy chủ của hộp thư>

1.2.1. [email protected]

1.2.2. [email protected]

1.2.3. [email protected]

2. 4. VẤN ĐỀ BẢO MẬT THÔNG TIN

2.1. b) Mã hóa dữ liệu

2.1.1. Bảo mật thông tin

2.2. c) Nguy cơ nhiễm Virus khi sử dụng các dịch vụ Internet

2.2.1. Cài đặt phần mềm diệt Virus

2.2.2. Tường lửa

2.3. a) Quyền truy cập Website

2.3.1. Mật khẩu và mã CODE

3. 1. TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN

3.1. a) Tổ chức thông tin

3.1.1. Siêu văn bản

3.1.2. Website

3.1.2.1. Web Tĩnh

3.1.2.2. Web Động

3.2. b) Truy cập trang WEB

3.2.1. Sử dụng trình duyệt Web

3.2.2. Trình duyệt Web giúp người dùng giao tiếp với WWW

4. 2. TÌM KIẾM THÔNG TIN TRÊN INTERNET

4.1. Tìm kiếm theo danh mục địa chỉ

4.2. Tìm kiếm nhờ các máy tìm kiếm

4.2.1. Google

4.2.2. Cốc Cốc

4.2.3. Bing

4.2.4. MSN

4.2.5. Yahoo