Struktura Interneta

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Struktura Interneta by Mind Map: Struktura Interneta

1. Korisničko-poslužiteljski model

1.1. Korisnik- šalje zahtjev poslužitelju da mu učini uslugu

1.2. Poslužitelj- odgovara na korisnikov zahtjev

2. IP adrese

2.1. Statička IP adresa- to je poslužiteljeva adresa koja mora biti stalna tako da korisnik može stupiti u kontak s njim

2.2. Dinamička IP adresa- to je promjeniva adresa koji ima korisnik

3. Komunikacija korisnika i poslužitelja

3.1. Faza upita- korisnik šalje zahtjev za obavljanje usluge

3.2. Faza obrade- poslužitelj obrađuje zahtjev

3.3. Faza odgovora- poslužitelj odgovara na zahtjev i prelazi u stanje čekanja za sljedeći upit nekog korisnika

4. Vrste poslužitelja i protokola

4.1. Norma za prijenos- vrsta "jezika" kojim računala komuniciraju u mreži