ניהול דומיין

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ניהול דומיין by Mind Map: ניהול דומיין

1. ניהול רשומות DNS

1.1. רשומות דוא"ל

1.2. רשומות a-record

1.2.1. הגדרת דומיין בשרת

1.2.1.1. htaccess

1.3. רשומות cname

2. רשומות a-record

2.1. הגדרת דומיין בשרת

2.1.1. htaccess

3. רשומות דוא"ל

4. רשומות cname